Horizon South Norway nettverket

Gjennom kompetansedeling og samarbeid skal nettverket bidra til økt deltakelse og uttelling i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Horizon South Norway logo. Illustrasjon - Klikk for stort bildeLogo for Horizon South Norway

Formål 

Horizon South Norway samler Agders kunnskapsmiljøer i et åpent nettverk for å styrke satsingen på internasjonal forskning og innovasjon (F&I). Gjennom kompetansedeling og samarbeid skal nettverket bidra til økt deltakelse og uttelling i Horisont Europa. 

Nettverksaktiviteter 

Nettverket organiseres i tematiske arbeidsgrupper, hvor hver enkelt gruppes felles interesser og drivkraft bestemmer retningen for aktivitetene. Hver gruppe organiserer regelmessige møteplasser hvor alle fritt kan delta. Gjennom disse møteplassene etablerer deltakere, med tverrfaglige og tverrsektorielle kompetanser, partnerskap og konkrete prosjekter basert på identifiserte muligheter. 

Det er etablert følgende tematiske arbeidsgrupper: 

  • Havvind & Havenergi
  • Digital 
  • Innovasjon i offentlig sektor 

Veiledning fra sekretariat 

Individuell veiledning og informasjon ytes fra sekretariatet, som også hjelper med individuell mulighetsidentifisering og forankring. For ethvert Horisont Europa-prosjekt er gode partnere en nøkkel til suksess. Sekretariatet tilbyr derfor hjelp til partnersøk, både nasjonalt og internasjonalt. 

Delta i nettverket

Alle aktører på Agder kan delta uforpliktende i nettverket, og benytte gratis veiledning fra sekretariatet.

Nettverkets kjernegruppe: 

Prosjektleder: Agder fylkeskommune v/ Sissel Strickert

Forskning & innovasjon (F&I): UiA, NORCE, NIVA, NIBIO, Mechatronics Innovation Lab 

Klynger/nettverk: GCE NODE, Visit Sørlandet, DIGIN 

Næringsliv: NHO Agder, Næringsforeningen i Kristiansand, Grimstad Næringsforening 

Inkubator: Innoventus Sør 

Regionale utviklingsfond: Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agders utviklings- og kompetansefond 

Offentlig sektor: Kristiansand kommune, Arendal kommune 

Observatører: Forskningsrådet Agder (Regionansvarlig) og Innovasjon Norge (EU-rådgiver) 

Finansiering

Nettverket er finansiert av Norges Forskningsråd og Agder fylkeskommune.