Horizon South Norway nettverket

Gjennom kompetansedeling og samarbeid skal nettverket bidra til økt deltakelse og uttelling i Horisont Europa.

Horizon South Norway nettverket

Til toppen