Trafikklyssystem for havbruksnæringen

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.  Agder, som ligger i produksjonsområde 1, har fått grønt lys.

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Fiskeri- og sjømatministeren har nå bestemt hvilke farger områdene skal ha:

Åtte produksjonsområder får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: Svenskegrensen til Jæren (1), Nordmøre og Sør-Trøndelag (6), Helgeland til Bodø (8), Nord-Trøndelag med Bindal (7), Helgeland til Bodø (8), Vestfjorden og Vesterålen (9), Andøya til Senja (10), Kvaløya til Loppa (11) Vest-Finnmark (12), Øst-Finnmark (13).

Tre produksjonsområder får gult lys: Ryfylke (2), Stadt til Hustadvika (5) og Andøya til Senja (10). I disse områdene skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.

To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: Karmøy til Sotra (3)  og Nordhordland til Stadt (4) ).

Les mer om trafikklyssystemet på Regjeringens hjemmeside.