VINN Agder

VINN Agder 2015-2030 er Agder-regionens plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Planen vektlegger økt samhandling og kunnskapsdeling.

Forkortelsen VINN står for Verdiskaping + INNovasjon. Det overordnede målet i VINN er det samme som i Regionplan Agder: Å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for å bo i, arbeide i og besøke. VINN-planen skal ligge til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging i regionen.

Et delmål i VINN er delmål å bidra til økt bærekraftig verdiskaping gjennom å satse på kunnskap og innovasjon, både i privat og offentlig sektor.

Et annet delmål er at Agder skal være en vinner-region, med høyere sysselsettingsvekst enn landet for øvrig, og med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping.

Temaer i VINN

VINN Agder 2015-2030 (PDF, 556 kB) består av følgende plantemaer:

  • Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping
  • Forskning og utvikling
  • Reiseliv
  • Landbruk og marine næringer
  • Innovasjon i offentlig sektor

To strategidokumenter supplerer VINN-planen:

Det er også utarbeidet også en engelsk versjon av VINN Agder. Norsk og engelsk versjon kan fås som trykksak ved henvendelse.

Det legges opp til at VINN-planen følges opp gjennom handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030 som er under utarbeidelse. 

Til toppen