Regionplan Agder 2030

Attraktiv, samskapende og bærekraftig

Klikk for stort bilde  

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart spesialiseringsmetodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid.

Åpne dokument (PDF, 4 MB)

 Les planen (nettversjon) 

Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030

Etter en prosess med flere innspillsrunder i 2020 vedtok fylkesutvalget den 6. oktober at det skal jobbes videre med handlingsprogrammet. Aktuelle samarbeidsaktører involveres i utformingen av tiltakene, slik at handlingsprogrammet er godt forankret i regionen.

Her kan du lese mer om handlingsprogrammet.

 Kortfilm om Regionplan Agder 2030

Til toppen