Hva er Regionplan Agder 2030?

Attraktiv, samskapende og bærekraftig

  

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

Åpne dokument (PDF, 4 MB)

Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart spesialiseringsmetodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid.

 

Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030

16. juni vedtok Agder fylkesting handlingsprogram for Regionplan Agder 2030. 
Agder fylkeskommune retter en stor takk til de mange i Agder som har bidratt med kompetanse, engasjement og konkrete tiltak i dette handlingsprogrammet. Dere kom med skriftlige innspill våren 2020, i tillegg var det god deltakelse på de syv arbeidsverkstedene høsten 2020. Vi møtte også stor velvilje i siste runde vinteren 2021 da vi ba forskjellige aktører om en siste gjennomgang av tiltak.

Her kan du lese mer om handlingsprogrammet.

Åpne dokument (PDF, 521 kB)

 

Til toppen