Hva er Regionplan Agder 2030?

Attraktiv, samskapende og bærekraftig

 

Forside Regionplan Agder 2030 - attraktiv, samskapende og bærekraftig. Bilde - Klikk for stort bildeForside Regionplan Agder 2030.

   

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for utviklingen av hele Agder. Den ble vedtatt i 2019 og beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

Klikk på følgende lenke for å åpne planen:

Regionplan Agder 2030 (pdf) (PDF, 4 MB)

Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart spesialiseringsmetodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid.

Fylkestinget vedtok 25. april 2023 at det skal gjennomføres en enkel revisjon av Regionplan Agder 2030 gjennom regional planstrategi. Det legges opp til at den reviderte planen sendes på høring og vedtas i løpet av 2024.

Mer info om dette arbeidet finner du på denne siden: 

Revisjon av Regionplan Agder 2030 / regional planstrategi