Hva er Regionplan Agder 2030?

Attraktiv, samskapende og bærekraftig

Rapport forside. Foto. - Klikk for stort bilde   

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for utviklingen av hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

Åpne dokument (PDF, 4 MB)

Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart spesialiseringsmetodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid.

Til toppen