Hva er Regionplan Agder 2030?

Attraktiv, samskapende og bærekraftig

 

Forside Regionplan Agder 2030 - attraktiv, samskapende og bærekraftig. Bilde - Klikk for stort bildeForside Regionplan Agder 2030.

   

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for utviklingen av hele Agder. Den ble vedtatt i 2019 og beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

Klikk på følgende lenke for å åpne planen:

Regionplan Agder 2030 (pdf) (PDF, 4 MB)

Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart spesialiseringsmetodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid.

Til toppen