Regionplan Lister 2030

Regionplan Lister 2030 er tredje generasjons plan for utvikling av listerregionen vest i Agder. Planen omfatter kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Hovedmålet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Dette samsvarer med hovedmålet i Regionplan Agder 2030. I tillegg skal Regionplan Lister 2030 være et redskap for økt samskaping og større bo-attraktivitet i kommunene i Lister. Det er behov for å synliggjøre, utdype og konkretisere forhold som har større betydning lengst vest i Agder, i en region med mindre bykommuner og distriktskommuner.

Regionplan Lister 2030 med handlingsprogrammet er blitt vedtatt av Agder fylkesting 16. februar 2021. 

Regionplan Lister 2030 (PDF, 10 MB)

Handlingsprogram (2021-2024) til Regionplan Lister 2030 (PDF, 837 kB)

Slik følges planen opp:

I april 2023 vedtok fylkestinget de tiltakene i handlingsprogrammet som skal prioriteres i perioden 2023-2024: