Energiplan for Agder

Energiplan Agder ble vedtatt i Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting i 2007. Bakgrunnen for utarbeidelsen har vært at fylkeskommunene så et behov for å bedre beslutningsgrunnlaget i saker som berører energisituasjonen.

Last ned energiplanen her:

Energiplan for Agder (PDF, 332 kB)

Siden planen er en del år gammel ble det i regional planstrategi for Agder 2020-2024 vedtatt at det skulle utarbeides en ny energistrategi for Agder som gir retning i behandlingen av konsesjonssaker og dermed forutsigbarhet for både innbyggere og utbyggere.

På grunn av manglende ressurser i administrasjonen i Agder fylkeskommune ble imidlertid utarbeidelsen av strategien utsatt. Ved utarbeidelsen av kommende regional planstrategi blir det en ny vurdering om en slik strategi skal utarbeides.