Kulturarv 2020 - strategi for kulturminnefeltet (Vest-Agder)

Kulturarv 2020 ble vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2014. Strategien skal sikre at Vest-Agders kulturarv blir tatt vare på, formidlet og brukt på en effektiv og god måte.

Hovedgrepet er å styrke museenes kjernevirksomheter og sørge for bedre lokal forankring gjennom samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner.

Strategien kan lastes ned her:

Kulturarv 2020 - strategi for kulturminnefeltet (PDF, 3 MB)

Agder fylkeskommune legger opp til å utarbeide en ny strategi for kulturarv 2030 som vil erstatte denne strategien. Arbeidet er planlagt startet opp i 2024.