Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-2017. Et godt varp.

Hovedmålet med strategien, som ble vedtatt av Aust-Agder fylkesting i 2014, er at det tidligere Aust-Agder er rik på kulturminner. 

Ved å utvikle kulturarven og by på opplevelse, kunnskap, og historier knyttet til kulturminner vil vi bidra til økt bevissthet, engasjement og vilje til å ta vare på og bruke kulturminner i tidligere Aust-Agder. Kulturarven skal forvaltes på en slik måte at den ikke forringes, og den skal være tilgjengelig for alle.

Strategien kan lastes ned her:

Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-2017. Et godt varp. (PDF, 4 MB)

Agder fylkeskommune legger opp til å utarbeide en ny strategi for kulturarv 2030 som vil erstatte denne strategien. Arbeidet er planlagt startet opp i 2024.