Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen)

LIM-planen er Agders første regionale plan for likestilling, inkludering og mangfold. Den er en plattform for felles, systematisk handling for å styrke likestillingen og bedre levekårene på Agder. 

LIM-planen er en bred likestillingsplan som tar hensyn til kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/ kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn. 

Planen har fem tema: 

  1. En åpen landsdel med mangfoldig demokrati 
  2. Likestilt utdanning – et mulighetenes tre
  3. Et arbeidsliv for alle 
  4. Tjenester for det enkelte menneske 
  5. Samhold mot trakassering og vold 

LIM-planen kan lastes ned her:

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen) (PDF, 5 MB)

Engelsk utgave: Regional plan for equality, inclusion and diversity in Agder 2015–2027 (PDF, 5 MB)

Det legges opp til at LIM-planen følges opp gjennom handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030. Det første handlingsprogrammet er blitt vedtatt av fylkestinget 15. juni 2021 og skal rulleres hvert år.  

LIM-prisen 2021 

Rådet for likestilling, inkludering og mangfold i Agder (som tidligere het "Brukerpanelet for Agder") deler årlig ut LIM-pris til en person eller organisasjon som har utmerket seg for sin innsats for økt likestilling, inkludering og mangfold i Agder. 

Les mer om rådet for likestilling, inkludering og mangfold i Agder.

Fristen for å nominere kandidater var 20.9.2021. Prisen deles ut av fylkestinget i desember.

Les mer om LIM-prisen 2021 her.

Til toppen