Kompetansestrategi Agder 2030

Kompetansestrategi Agder 2030 skal bidra til å løse utfordringer knyttet til ubalanse  mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked.

Kompetanse omfatter alle nødvendige kunnskaper, ferdigheter, vaner og holdninger som er nødvendige for å mestre oppgaver og for å nå mål. Kompetanse oppnås både gjennom forskning, formell utdanning, opplæring, arbeidserfaring, annen erfaring  og løpende kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Å være kompetent betyr å være i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav. Kompetansepolitikken ligger i skjæringspunktet mellom utdannings-, arbeidsmarkeds, integrerings-, nærings- og regionalpolitikken, og ansvaret er delt mellom flere sektorer og forvaltingsnivåer. 
Strategien er regional, men peker og på utfordringer som må løses nasjonalt.  Strategien er førende for fylkeskommunene og veiledende for aktørene i målgruppen. Den operasjonaliseres gjennom et regionalt kompetanseforum.  

Du kan laste ned kompetansestrategien her:

Kompetansestrategi Agder 2030 (PDF, 982 kB)

Mer om fylkeskommunens arbeid knyttet til kompetanse og arbeidsliv finner du her:

Kompetanse og arbeidsliv

Til toppen