Kompetansestrategi Agder 2030

 

Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt i 2018. Målet for strategien er balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Strategien har 4 satsingsområder:

  1. Utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør
  2. Kvalifisere til arbeidslivet 
  3. Ta i bruk og videreutvikle kompetansen i  arbeidslivet
  4. Skape et attraktivt arbeidsliv.

Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet, både utdanningsaktører, privat og offentlig sektor, partene i arbeidslivet og andre samarbeidspartnere.  

Strategien operasjonaliseres gjennom Kompetanseforum Agder. Fra og med 2021 blir forumet en del av nytt forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser.  

Kompetansestrategi Agder 203 (PDF, 796 kB)

 

 

Til toppen