Planfaglig kontaktpunkt - fordeling av kommunene

Fylkeskommunen er høringsinstans for kommunale plansaker.  Plansakene i de ulike kommunene er fordelt på ulike saksbehandlere, se liste under. 

Planfaglig kontaktpunkt
Kommune Planfaglig kontaktpunkt/ Saksbehandler E-postadresse
Arendal Frode Amundsen Frode.Amundsen@agderfk.no
Birkenes Ingunn Dahlseng Håkonsen ingunn.dahlseng.hakonsen@agderfk.no
Bygland Silje Utne Bjørke Silje.Utne.Bjorke@agderfk.no
Bykle Silje Utne Bjørke Silje.Utne.Bjorke@agderfk.no
Evje og Hornnes Silje Utne Bjørke Silje.Utne.Bjorke@agderfk.no
Farsund Kåre Kristiansen kare.kristiansen@agderfk.no
Flekkefjord Diderik Cappelen diderik.cappelen@agderfk.no
Froland Frode Amundsen Frode.Amundsen@agderfk.no
Gjerstad Frode Amundsen Frode.Amundsen@agderfk.no
Grimstad Ingunn Dahlseng Håkonsen ingunn.dahlseng.hakonsen@agderfk.no
Hægebostad Kåre Kristiansen kare.kristiansen@agderfk.no
Iveland Ingunn Dahlseng Håkonsen ingunn.dahlseng.hakonsen@agderfk.no
Kristiansand Inger Egeland inger.egeland@agderfk.no
Kvinesdal Diderik Cappelen diderik.cappelen@agderfk.no
Lillesand Ingunn Dahlseng Håkonsen ingunn.dahlseng.hakonsen@agderfk.no
Lindesnes Inger Egeland inger.egeland@agderfk.no
Lyngdal Kåre Kristiansen kare.kristiansen@agderfk.no
Risør Frode Amundsen Frode.Amundsen@agderfk.no
Sirdal Diderik Cappelen diderik.cappelen@agderfk.no
Tvedestrand Ingunn Dahlseng Håkonsen ingunn.dahlseng.hakonsen@agderfk.no
Valle Silje Utne Bjørke Silje.Utne.Bjorke@agderfk.no
Vegårshei Frode Amundsen Frode.Amundsen@agderfk.no
Vennesla Silje Utne Bjørke Silje.Utne.Bjorke@agderfk.no
Åmli Frode Amundsen Frode.Amundsen@agderfk.no
Åseral Silje Utne Bjørke Silje.Utne.Bjorke@agderfk.no