Veiledning for planleggere i kommunene

På regjeringens nettsider finner du mye veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning. 

Nettsiden inneholder blant annet veiledning om reguleringsplan, arealdelen og samfunnsdelen, lovkommentarer, rapporter og annen nyttig informasjon for kommuneplanleggere. Klikk på følgende lenke for å komme dit:

Til veiledning på regjeringens nettsider

Til toppen