Veiledning for planleggere i kommunene

På regjeringens nettsider finner du mye veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning. 

Nettsiden inneholder blant annet veiledning om reguleringsplan, arealdelen og samfunnsdelen, lovkommentarer, rapporter og annen nyttig informasjon for kommuneplanleggere. Klikk på følgende lenke for å komme dit:

Veiledning på regjeringens nettsider

For distriktskommuner har Distriktssenteret i 2021 utarbeidet en rapport med gode råd og inspirasjon når kommunene skal utarbeide kommuneplanens samfunnsdel. Mer informasjon på Distriktssenterets nettside:

Samfunnsplanlegging i distriktskommuner

Til toppen