Veiledning for planleggere i kommunene

På regjeringens nettsider finner du mye veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning. 

Nettsiden inneholder blant annet veiledning om reguleringsplan, arealdelen og samfunnsdelen, lovkommentarer, rapporter og annen nyttig informasjon for kommuneplanleggere. 

Veiledning på regjeringens nettsider

For distriktskommuner har Distriktssenteret i 2021 utarbeidet en rapport med gode råd og inspirasjon når kommunene skal utarbeide kommuneplanens samfunnsdel. Mer informasjon på Distriktssenterets nettside:

Samfunnsplanlegging i distriktskommuner