Rettleiing for planleggjarar i kommunane

På nettsidene til regjeringa finn du mykje rettleiing om planlegging etter plan- og bygningslova, kart- og planforskrifta og forskrift om konsekvensutgreiing.

Nettsida inneheld mellom anna rettleiing om reguleringsplan, arealdelen og samfunnsdelen, lovkommentarar, rapportar og annan nyttig informasjon for kommuneplanleggjarar. 

Rettleiing på regjeringas nettsider

For distriktskommunar har Distriktssenteret i 2021 utarbeidd ein rapport med gode råd og inspirasjon når kommunane skal utarbeide kommuneplanens samfunnsdel. Meir informasjon på Distriktssenterets nettside:

Samfunnsplanlegging i distriktskommunar

Ny i jobben som planleggjar?

Kommunal- og distriktsdepartementet har laga ei oversiktsside retta mot alle som er nye i jobben som planleggjar. Sida samlar mellom anna det viktigaste regelverket, lovpålagde planoppgåver og korleis utføra dei, og lenkjar vidare til nyttige ressursar:

Ny i jobben som planleggjar

(Denne artikkelen er omsett til nynorsk ved hjelp av kunstig intelligens.)