Veiledning for planleggere i kommunene

På regjeringens nettsider finner du mye veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning. 

Nettsiden inneholder blant annet veileding om reguleringsplan, arealdelen og samfunnsdelen, lovkommentarer, rapporter og annen nyttig informasjon for kommuneplanleggere. Klikk på følgende lenke for å komme dit:

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/id2008185/

Til toppen