Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Regional planmyndighet (fylkestinget) skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional planstrategi skal angi hvilke planer og strategier som skal utarbeides eller endres i løpet av valgperioden.

Gjeldende planstrategi for Agder er fra 2016 og kan lastes ned her:

Regional planstrategi for Agder 2016-2020 (PDF, 463 kB)

Agder fylkeskommunen er i gang med å utarbeide ny planstrategi for 2020-2024. Det legges opp til at forslag til planstrategi behandles i fylkesutvalget 29. januar 2020, at forslaget sendes på høring fra 1. februar til 15. mars, og at planstrategien vedtas i fylkestinget  28. april.

Til toppen