Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Regional planmyndighet (fylkestinget) skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional planstrategi skal angi hvilke planer og strategier som skal utarbeides eller endres i løpet av valgperioden.

Utkast til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 (PDF, 747 kB) har vært på høring fra 30. januar til 16. mars. Kommunene fikk utsatt frist til 1. juli på grunn av kapasitetsutfordringer i forbindelse med korona-utbruddet. 

Til sammen mottok fylkeskommunen over 50 høringsuttalelser. Vi vil nå å gjennom disse og lage et redigert forslag til regional planstrategi som sendes til politisk sluttbehandling i september og oktober. Det legges opp til at regional planstrategi vedtas av fylkestinget 20. oktober. 

 

Høringskonferansen 13. februar 2020

I forbindelse med høringen ble det arrangert en egen konferanse for å informere om planstrategien og for å ha dialog om den.

Under kan du laste ned en oppsummering fra konferansen og presentasjonene:

Oppsummering fra høringskonferansen 13. februar (PDF, 480 kB)

Presentasjon "Målene for utvikling av Agder er satt – hva nå" (Kenneth Andresen) (PDF, 2 MB)

Presentasjon "Hva er Agders sentrale utviklingstrekk" (Gunnar O. Lindaas) (PDF, 7 MB)

Presentasjon "Trenger Agder mer enn Regionplan Agder 2030 for å bli en bærekraftig region" (Ingvild Nina Skjong) (PDF, 2 MB)

Til toppen