Hvordan kan designdrevet innovasjon gjøre arbeidet mer treffsikkert?

Det var tema da DOGA (Stiftelsen Design og arkitektur Norge) og #vårtagder holdt kurs tirsdag 20.september med flere innlegg fra aktører i regionen som benytter design som metodikk.

Målet med kurset var å gi deltakerne inspirasjon og muligheten til å starte med egne innovasjons- og utviklingsprosjekter på egen arbeidsplass og sammen med aktørene i nettverksstrukturen i #vårtagder.

– Alle som var på kurset jobber på ulike måter og fra ulike perspektiver med komplekse samfunnsutfordringer. Ved å benytte samme metodikk vil vi styrke den regionale samhandlingen. Metodikken tvinger oss til å arbeide mer treffsikkert, stimulerer ansatte til å samarbeide på tvers og samtidig bygge kapasitet for læring og innovasjon, sier koordinator i #vårtagder, Camilla Thomassen som var ansvarlig for samlingen i samarbeid med DOGA. 

#vårtagder vil invitere til tre like samlinger i vinter/vår, og det vil komme mer info om dato og påmelding etter høstferien.

Samlingene vil være organiserte etter de tre gjennomgående perspektiver i regionplanen:

  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser,
  • Levekår, likestilling og inkludering,
  • Klima og miljø

Inspirerende og artig

Martine van der Eems er prosjektleder for BeyondRisør og jobber til daglig som rådgiver i Risør kommune.

–Det var inspirerende å se så mange praktiske eksempler, hvordan vi ved bruk av designmetoden kan jobbe med kompliserte og sammensatte samfunnsutfordringer.

–Introkurset fra DOGA var artig, det ga et inntrykk av at metoden fungerer og hvordan den er å ta det i bruk. Å se hvordan de forskjellige ideene i gruppa ble slått sammen tilet nytt produkt var en spennende opplevelse. Det ble til noe!

Den første uka i november skal masterstudenter fra SHIFT entreprenørskap ved UiA sammen med studenter fra designlinjen fra Høyskolen Kristiania bruke designmetoden for å løse samfunnsutfordringer Risør og i regionen.

Kursdeltaker. Foto. - Klikk for stort bildeMartine van der Eems, prosjektleder for BeyondRisør

Nye verktøy

Line Bakkeby fra IKT Agder IKS deltar med flere kollegaer på kurset og sier det har vært en god dag på jobben. Bakkeby jobber som innovasjonsrådgiver og har gjennom flere prosjekter sett verdien i å bruke tid på å finne ut av den virkelige utfordringen, før man jobber mot en konkret løsning. Line jobber blant annet i konseptfasen i prosjektet EKKO som er fremtidens informasjonsforvaltning i IKT Agder samarbeidet.

– Det var givende å få inspirasjon, nye verktøy for å jobbe videre med hvordan vi kan ordne, produsere og dele dokumenter i nåtid og i fremtiden, sier Bakkeby.

Kursdeltaker Line Bakkeby. Foto. - Klikk for stort bildeLine Bakkeby, innovasjonsrådgiver IKT Agder IKS Agder fylkeskommune

Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling deltok også på kurset. Lindland sier fylkeskommunen allerede benytter seg av tjenesteutvikling i mange prosjekter som for eksempel likestilt arbeidsliv og i prosjektet «tryggere digital tilstedeværelse» – der man jobber med å øke den digitale tryggheten i videregående skole.

– Vi vil se mye av denne type metodikk i arbeidet vårt fremover, sier Lindland.

Hva er designdrevet innovasjon?

Designdrevet innovasjon er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling på. Den kobler analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet. Å jobbe med designdrevet innovasjon skaper nye løsninger ved å orientere seg rundt mennesket. Særtrekkene ved tilnærmingen kan summeres i noen punkter:

  • Bygger dyp forståelse av brukernes behov
  • Foredler løsningen kontinuerlig gjennom brukertesting og forbedring
  • Sikrer helhetlig løsninger gjennom tverrfaglig arbeid

Les mer om designdreven innovasjon på DOGA sine nettsider

Les om flere satsinger som benytter designdreven innovasjon:

Partnerskap for radikal innovasjon - KS

Kristiansand kommune - Flere i arbeid

Oppfølging etter kurset

Har du spørsmål om kurset eller noe i tilknytning til designdreven innovasjon kan du kontakte rådgiver Camilla Thomassen.