Arbeidsgivernettverket

Arbeidsgivernettverket er et læringsnettverk mellom kommunene på  Agder med fokus på arbeidsgiverrollen hvor en utveksler erfaringer, utfordringer, tiltak og prosesser som kommunene kan erfare av hverandre.
 

Mål og mandat for arbeidsgivernettverket

 • Arbeidsgivernettverket består av personal-, organisasjons- og HR sjefer (kommunalsjef) fra kommunene på Agder.
 • Arbeidsgiveransvaret står sentralt i kultur og organisasjonsutviklingen og arbeidsgivernettverket er en ressursgruppe kommunene imellom.
 • Arbeidsgivernettverket, regionalt, har møter jevnlig. KS Agder er med på alle møtene som fast post på agendaen.
 • Ledelse rullerer mellom kommunene -  ett år av gangen.
 • KS Agder arrangerer årlig 1-2 fagsamlinger med hele arbeidsgivernettverket

 

Organisering av arbeidsgivernettverket – regional inndeling

Lister

 • Sirdal, Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad
 • Personalsjef Rune Grimsby

Kristiansand

 • Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Lillesand, Birkenes og Iveland
 • Organisasjonssjef Heidi Engstøl

Setesdal

 • Evje og Hornnes, Åseral, Bygland, Valle og Bykle
 • Personalsjef Dag Haugland

Østre Agder

 • Grimstad, Arendal,  Risør, Froland, Åmli, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei 
 • Personalsjef Liv Ingjerd Byrkjeland