Arbeidsgivernettverket

Arbeidsgivernettverket er et læringsnettverk mellom kommunene på  Agder med fokus på arbeidsgiverrollen hvor en utveksler erfaringer, utfordringer, tiltak og prosesser som kommunene kan erfare av hverandre.
 

Mål og mandat for arbeidsgivernettverket

 • Arbeidsgivernettverket består av personal-, organisasjons- og HR sjefer (kommunalsjef) fra kommunene på Agder.
 • Arbeidsgiveransvaret står sentralt i kultur og organisasjonsutviklingen og arbeidsgivernettverket er en ressursgruppe kommunene imellom.
 • Arbeidsgivernettverket, regionalt, har møter jevnlig. KS Agder er med på alle møtene som fast post på agendaen.
 • Ledelse rullerer mellom kommunene -  ett år av gangen.
 • KS Agder arrangerer årlig 1-2 fagsamlinger med hele arbeidsgivernettverket

Organisering av arbeidsgivernettverket – regional inndeling

Lister

 • Sirdal, Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad
 • Ida Marie Meland Eikebrok, fagansvarlig personal - Organisasjon og utvikling, Lyngdal kommune

Kristiansand

 • Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Lillesand, Birkenes og Iveland
 • Eirik Nyberg, HR-sjef, Kristiansand kommune

Setesdal

 • Evje og Hornnes, Åseral, Bygland, Valle og Bykle
 • Ellen Ubostad Aaland, personalsjef, Åseral kommune

Østre Agder

 • Grimstad, Arendal,  Risør, Froland, Åmli, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei 
 • Fredrik Hafredal, organisasjonssjef, Åmli kommune

KS Agder

 • Odd Joar Svensson, seniorrådgiver,  KS Agder

 

Kontaktperson for arbeidsgivernettverket

Odd Joar Svensson

Seniorrådgiver, KS Agder

Epost: odd.joar.svensson@ks.no

Telefon: 47 45 36 14