Helsefellesskapet (OSS)

Helsefellesskapets overordnede strategiske samarbeidsutvalg (OSS) er et to-partssamarbeid mellom kommunene på Agder og Sørlandets sykehus for samhandling om tjenestetilbud.

Helsefellesskapet er et utvalg for administrativ og faglig ledelse i kommuner og helseforetak for strategisk samarbeid om tjenesteutviklingen på Agder.

Helsefellesskapet er en arena for strategiske drøftinger og prioriteringer og skal initiere utviklingsarbeid. Det består av et samarbeid mellom de 25 Agderkommunene og ett helseforetak (Sørlandets sykehus HF) med tre hovedlokalisasjoner.

Helsefellesskapet Agders struktur sikrer sammenheng, forankring, operasjonalisering og oppfølging bl.a gjennom:

  • 4 møter årlig i Helsefellesskapet 
  • 4 møter årlig i 4 samhandlingsråd

Presentasjon med info om Helsefellesskapet (PDF, 2 MB)