Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er et formalisert samarbeid mellom kommunene i Agder, Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF), Universitetet i Agder (UiA) og Agder fylkeskommune om helserelatert forskning, innovasjon og utdanning.

   

Kommunevåpen fra Agder. Foto. - Klikk for stort bildeSamarbeidspartnerne i OSO.

OSO er et samarbeidsorgan som består av toppledelsen fra de fire partene.

 

Samarbeidet ble formalisert den 8. oktober 2018 i form av en rammeavtale. 

Rammeavtalen ble revidert i 2023.

Vedlegg med rammeavtale (PDF, 4 MB) (per 2023)

Formål

Formålet med samarbeidet er å fremme et bærekraftig, helserelatert forsknings-, innovasjons- og kompetansemiljø for å utvikle et framtidsrettet tjenestetilbud til beste for innbyggerne i Agder-regionen.

Målsettinger:

  • utvikle et godt og resultatorientert samarbeid
  • fremme det vitenskapelige og faglige miljø
  • fremme innovasjon
  • styrke og utvikle kunnskap om gode tjenestetilbud og pasientsikkerhet

Felles strategi

I 2020 utarbeidet partene en felles strategi for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning for et fremtidsrettet helsetjenestetilbud i Agder.  Strategien bygger på rammeavtalen mellom SSHF, kommunene i Agder og UiA fra 2018. Strategien omhandler det tre samarbeidsområdene som er definert i rammeavtalen: Forskning, innovasjon og utdanning. 

Vedlegg med strategi for OSO-samarbeid 2020 (PDF, 457 kB)

Møteplan

OSO møtes to til tre ganger i året.

Møter i 2023: 21.juni og 17.november.

Organisering

Ledelsen av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) går på omgang mellom partene.

Fra januar 2023 var det Universitetet i Agder og rektor Sunniva Whittaker som overtok ledelsen.

OSO har et arbeidsutvalg med tre representanter fra hver av partene. Her går også ledelse og sekretariat på omgang. I 2023 og 2024 ledes AU OSO av UiA v/ Dag Tomas Sagen Johannesen (instituttleder for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap). Sekretariat er Tone Soldal (seniorrådgiver ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap).