RKG e-helse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

På denne siden

Formål for RKG e-helse

  • Regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • Økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Organisering av RKG e-helse

RKG e-helse ble etablert i 2016 av Rådmannsutvalget (nå Kommunedirektørutvalget) i Agder.

Det består av helselederrepresentanter fra de 4 regionene på Agder; Lister, Setesdal, Kristiansand og Østre Agder. Observatører fra Statsforvalteren, KS Agder, Agder Fylkeskommune og daglig ledernivå i "IKT referansegruppe Agder".

I 2019 ble det i kommunedirektørutvalget besluttet å opprette en felles regional styringsgruppe for prosjekter i regi av RKG e-helse. Program E-helse Agder 2030 ble vedtatt og etablert våren 2020. Representanter i felles styringsgruppe kommer fra kommune- og sykehusledelse, samt observatører fra Statsforvalter, KS Agder, Agder Fylkeskommune og daglig ledernivå "IKT referansegruppe Agder".

Oppdatert informasjon om satsingene, prosjektene og arrangementene i E-helse Agder 2030 blir jevnlig lagt ut på nettsiden til RKG e-helse Agder: eHelse Agder

Bakgrunn for etablering av RKG e-helse

Bakgrunnen for etableringen av RKG e-helse var å gå fra fragmentert småskala utprøving til implementering i stor skala.

Et av de viktigste områdene var da å sikre forankring gjennom tjenesteledernettverkene i Agder.

RKG e-helse har gjennomført program Velferdsteknologi Agder 2020 og nå gjennomføres program E-helse Agder 2030.

Kontakt

Vi samarbeider med mange ulike aktører gjennom våre prosjekter innen e-helse.

Ta gjerne kontakt for en uformell dialog.

 

Leder RKG e-helse v/ Aase S. Hobbesland

RKG sekretariat v/ Kathrine Melby Holmerud