Oppgradering av tunneler

Tiltak som finansieres over programområdet for oppgradering av tunneler handler om tiltak som iverksettes for å sikkerhetsgodkjenne eksisterende tunneler.

 

Klikk for stort bildeTunnel Lasse Moen Sørensen  

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

 

Det er gjort en omfattende jobb med mange tunneler for å få godkjent eksisterende tunneler. De største gjenstående enkelttiltakene for fylkeskommunen vil være Fv 42 Gåsehellertunnelen, Fv 457 Flekkerøytunnelen og Fv 465 Leirviktunnelen. For Gåsehellertunnelen og Leirviktunnelen er det godkjent en utsettelse frem til 2025 for dette arbeidet, og tiltak vil bli innarbeidet i budsjettene for perioden.

 

Fv 457 Flekkerøytunnelen åpning mot Møvik - Klikk for stort bildeFv 457 Flekkerøytunnelen Lasse Moen Sørensen   

 

Fv 457 Flekkerøytunnelen skal oppgraderes innen sommeren 2021. Dette er et omfattende og krevende arbeid, særlig fordi tunnelen er den eneste vegforbindelsen til bydelen Flekkerøy.

Det er gjennomført en risikoanalyse for tunnelen, som danner grunnlag for tiltaksplan. Blant flere viktige fokuspunkter i denne er utfordringer knyttet til syklende og gående som ferdes i tunnelen. Anbud vil være klart i desember 2020, for gjennomføring i 2021.

Til toppen