Oppgradering av tunneler

Tiltak som finansieres over programområdet for oppgradering av tunneler handler om tiltak som iverksettes for å sikkerhetsgodkjenne eksisterende tunneler.

 

Klikk for stort bildeTunnel Lasse Moen Sørensen  

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

 

Det er gjort en omfattende jobb med mange tunneler for å få godkjent eksisterende tunneler. De største gjenstående enkelttiltakene for fylkeskommunen vil være Fv 42 Gåsehellertunnelen og Fv 457 Flekkerøytunnelen. For Gåsehellertunnelen er det godkjent en utsettelse på 5 år for dette arbeidet, og tiltak vil bli innarbeidet i budsjettene for perioden.

 

Fv 457 Flekkerøytunnelen skal oppgraderes fra 2020. Dette er et omfattende arbeid, særlig fordi tunnelen er den eneste vegforbindelsen til bydelen Flekkerøy.

Det er gjennomført en risikoanalyse for tunnelen, som vil danne grunnlag for tiltaksplan. Blant flere viktige fokuspunkter i denne er utfordringer knyttet til syklende og gående som ferdes i tunnelen. Hvordan dette håndteres fremover vil være førende for løsning og kostnad til oppgraderingsprosjektet.

Til toppen