Oppgradering av tunneler

Tiltak som finansieres over programområdet for oppgradering av tunneler handler om tiltak som iverksettes for å sikkerhetsgodkjenne eksisterende tunneler.

 

Tunnel Lasse Moen Sørensen  

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

 

Det er gjort en omfattende jobb med mange tunneler for å få godkjent eksisterende tunneler. De største gjenstående enkelttiltakene for fylkeskommunen er Fv 42 Gåsehellertunnelen, Fv 457 Flekkerøytunnelen, Fv 465 Ravneheitunnelen og Fv 465 Leirviktunnelen.

 

Oppgradering av Flekkerøytunnelen er forsinket, men vil starte opp i løpet av 2021. 
Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i denne undersjøiske tunnelen er det vedtatt å samtidig installere et akustisk ledesystem for å bidra til sikrere og mer effektiv evakuering av gående og syklende ved en eventuell brann i tunnelen. Det må også gjøres utvidede tiltak på eksisterende elektroanlegg. Det samlede tiltaket blir svært kostbart. 

 

For Gåsehellertunnelen, Ravneheitunnelen og Leirviktunnelen er det godkjent en utsettelse frem til 2025. Dette er svært kostbare prosjekter som vil legge beslag på betydelige budsjettmidler de kommende årene, noe som er hensyntatt i Handlingsprogram for fylkesveg.

 

 

Fv 457 Flekkerøytunnelen åpning mot Møvik - Klikk for stort bildeFv 457 Flekkerøytunnelen Lasse Moen Sørensen

Til toppen