Flekkerøytunnelen

Brannøvelse i Flekkerøytunnelen onsdag 20. mars kl. 9.30-12.00

Foto av tunnelåpning Flekkerøytunnelen - Klikk for stort bildeFlekkerøytunnelen på øysiden.

Flekkerøytunnelen vil være stengt onsdag 20. mars kl. 9.30–12.00 på grunn av brannøvelse.

Vi anbefaler at nærmeste naboer på begge sider av tunnelen lukker dører og vinduer for å holde røyk og sot ute. Vi beklager de ulemper dette kan medføre for trafikanter og naboer.

 

Sluttføring av oppgraderingsarbeidene i Flekkerøytunnelen

For tiden utføres de siste testene av anleggene som er skiftet i tunnelen.  Det vil kunne høres lydtester i tunnelen som også vil slå inn på DAB-radio i bil.

Asfaltering i tunnelen i 2024

Flekkerøytunnelen vil få nytt asfaltdekke i 2024.

Flekkerøytunnelen, tunnelåpning mot Møvik - Klikk for stort bildeFv. 457 Flekkerøytunnelen sett fra Møvik.

Bakgrunn for prosjektet

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i denne undersjøiske tunnelen er det vedtatt å samtidig installere et akustisk ledesystem for å bidra til sikrere og mer effektiv evakuering av gående og syklende ved en eventuell brann i tunnelen. Det må også gjøres utvidede tiltak på eksisterende elektroanlegg.