Flekkerøytunnelen

Fv. 457 Flekkerøytunnelen skal oppgraderes i 2022-2023 Oppstart er utsatt til 15. august på grunn av leveringssituasjonen for utstyr til tunnelen.

Fv 457 Flekkerøytunnelen åpning mot Møvik. Foto. - Klikk for stort bildeFv 457 Flekkerøytunnelen Lasse Moen Sørensen  

Nattestengning av Flekkerøytunnelen utsettes til 15. august

Oppdatert informasjon 13. mai: På grunn av lang leveringstid på mye av utstyret som skal skiftes ut i tunnelen, har vi valgt å utsette oppstart av arbeidene til 15. august. 

Tunneloppgraderingen med de fysiske arbeidene med stenging av tunnelen utsettes. Noe av forarbeidene vil kunne utføres ved normal drift av tunnelen fram til stengning i august.

Utsettelsen har sin bakgrunn i leveringssituasjonen på utstyr. Leveringstider på dette utstyret er for tiden blitt betraktelig mye lenger enn vanlig, og noe av utstyret har også ubekreftet leveringstid.

På grunn av at ikke utstyret blir levert, vil det ikke være hensiktsmessig å sette i gang arbeidet og belaste trafikantene som bruker tunnelen.

Vi beklager forvirringen dette har skapt for beboere på Flekkerøy!

Nattestengt tunnel natten mellom 18. og 19. mai

Flekkerøytunnelen vil bli stengt for geologisk  inspeksjon natten mellom 18. og 19. mai i tidsrommet 22.00-05.30. Denne natten vil det kjøres kontinuerlige kolonner, slik det gjøres ved normal vedlikeholdsstengning.

 

Planlagt nattestengning fra 15. august

Tunnelen vil stenges hver natt klokka 2200-0530 (også lørdager og søndager).

Det skal kjøres kolonne med ledebil for trafikantene, fra landsiden til øya og retur fra øya. Kolonner med ledebil kjøres følgende tidspunkt:

  • kl. 23.00
  • kl. 00.30
  • kl. 02.30

Klokkeslett for kolonner er cirkatider, det vil kunne være minutter i avvik pga. tilpassing til buss. Det er forutsatt at evt. buss i rute skal kunne følge returkolonnen, de snur i rundkjøringen på Flekkerøy og følger med i returkolonne.

Utrykningskjøretøy

Ambulanse, brannvesen og politi vil kunne kjøre gjennom tunnelen på kort varsel.

Nattestengt på grunn av effektiv jobbing

Vi stenger på natten for å kunne jobbe uforstyrret med oppgradering av elektro- og sikkerhetssystemene.

Vi beklager de ulempene dette vil medføre for mange. Hvis vi ikke stenger på natten, vil arbeidet ta uforholdsmessig lang tid å utføre.

 

Bakgrunn

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i denne undersjøiske tunnelen er det vedtatt å samtidig installere et akustisk ledesystem for å bidra til sikrere og mer effektiv evakuering av gående og syklende ved en eventuell brann i tunnelen. Det må også gjøres utvidede tiltak på eksisterende elektroanlegg.

Til toppen