Flekkerøytunnelen

Nattestengt tunnel de neste to helgene (24.03-26.03 og 31.03-02.04)

På grunn av ekstra arbeider i Flekkerøytunnelen, vil det ikke være åpen tunnel natt til lørdag og søndag disse to helgene. Både førstkommende helg og palmehelga 31. mars-2. april vil det være nattestengt, mens det blir åpent hele døgnet fra onsdag før skjærtorsdag til 2. påskedag.

Det var opprinnelig planlagt å ikke ha  nattestengt i disse to helgene, men dette blir det dessverre ikke noe av. Vi nærmer oss ferdigstillelse av prosjektet, så vi håper at folk kan ha tålmodighet med oss noen få uker til.

Overgang til sommertid natt til søndag 26. mars

Natt til søndag stilles klokka fram en time. Kolonnene kjøres slik natt til søndag:
Kl. 23.00, 00.30, 03.30 sommertid (som tilsvarer 02.30 vintertid). Tunnelen åpner 05.30 sommertid, så den er stengt en time kortere enn vanlig.

Flekkerøytunnelen, tunnelåpning mot Møvik - Klikk for stort bildeFv. 457 Flekkerøytunnelen sett fra Møvik.

Fv. 457 Flekkerøytunnelen oppgraderes i perioden august 2022 til og med april 2023. Tunnelen nattestenges kl. 22-05.30 hver natt med tre kolonner gjennom tunnelen i løpet av natten.

Nattestengning av Flekkerøytunnelen til våren 2023

Tunnelen er stengt hver natt klokka 22.00-05.30 (også lørdager og søndager).

Det skal kjøres kolonne med ledebil for trafikantene, fra landsiden til øya og retur fra øya. Kolonner med ledebil kjøres følgende tidspunkt:

  • kl. 23.00
  • kl. 00.30
  • kl. 02.30 (03.30 natt til søndag 26. mars)

Klokkeslett for kolonner er cirkatider, det vil kunne være mindre avvik pga. tilpassing til buss. Det er forutsatt at buss i rute skal kunne følge returkolonnen, de snur i rundkjøringen på Flekkerøy og følger med i returkolonne.

Utrykningskjøretøy

Ambulanse, brannvesen og politi vil kunne kjøre gjennom tunnelen på kort varsel.

Nattestengt for å få effektiv jobbing

Vi stenger på natten for å kunne jobbe uforstyrret med oppgradering av elektro- og sikkerhetssystemene.

Vi beklager de ulempene dette vil medføre for mange. Hvis vi ikke stenger på natten, vil arbeidet ta uforholdsmessig lang tid å utføre.

Bakgrunn for prosjektet

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i denne undersjøiske tunnelen er det vedtatt å samtidig installere et akustisk ledesystem for å bidra til sikrere og mer effektiv evakuering av gående og syklende ved en eventuell brann i tunnelen. Det må også gjøres utvidede tiltak på eksisterende elektroanlegg.

Til toppen