Flekkerøytunnelen

Sluttføring av oppgraderingsarbeidene i Flekkerøytunnelen

For tiden utføres de siste testene av anleggene som er skiftet i tunnelen.  Det vil kunne høres lydtester i tunnelen som også vil slå inn på DAB-radio i bil.

Kontinuerlige kolonner nattestid 27. november - 1. desember (inntil fire netter)

Det vil bli arbeider i tunnelen fra mandag kveld 27.11.2023 kl. 22.00-05.30, inntil fire netter til og med fredag morgen 01.12.2023. Mens dette pågår, blir det kolonnekjøring med ledebil fortløpende.

Ved evt. behov i forbindelse med testingen, kan noen kolonner måtte vente i inntil 10-15 minutter. Følg anvisninger fra ledebil. 

Asfaltering i tunnelen i 2024

Flekkerøytunnelen vil få nytt asfaltdekke i 2024.

Flekkerøytunnelen, tunnelåpning mot Møvik - Klikk for stort bildeFv. 457 Flekkerøytunnelen sett fra Møvik.

 

Bakgrunn for prosjektet

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i denne undersjøiske tunnelen er det vedtatt å samtidig installere et akustisk ledesystem for å bidra til sikrere og mer effektiv evakuering av gående og syklende ved en eventuell brann i tunnelen. Det må også gjøres utvidede tiltak på eksisterende elektroanlegg.