Flekkerøytunnelen

Fv. 457 Flekkerøytunnelen skal oppgraderes i 2022-2023 Oppstart var 15. august 2022. Tunnelen nattestenges kl. 22-05.30 hver natt med tre kolonner gjennom tunnelen i løpet av natten.

Fv 457 Flekkerøytunnelen åpning mot Møvik. Foto. - Klikk for stort bildeFv 457 Flekkerøytunnelen Lasse Moen Sørensen

 

 

Nattestengning av Flekkerøytunnelen fra 15. august

Tunnelen vil stenges hver natt klokka 22.00-05.30 (også lørdager og søndager).

Det skal kjøres kolonne med ledebil for trafikantene, fra landsiden til øya og retur fra øya. Kolonner med ledebil kjøres følgende tidspunkt:

  • kl. 23.00
  • kl. 00.30
  • kl. 02.30

Klokkeslett for kolonner er cirkatider, det vil kunne være mindre avvik pga. tilpassing til buss. Det er forutsatt at buss i rute skal kunne følge returkolonnen, de snur i rundkjøringen på Flekkerøy og følger med i returkolonne.

Utrykningskjøretøy

Ambulanse, brannvesen og politi vil kunne kjøre gjennom tunnelen på kort varsel.

Nattestengt på grunn av effektiv jobbing

Vi stenger på natten for å kunne jobbe uforstyrret med oppgradering av elektro- og sikkerhetssystemene.

Vi beklager de ulempene dette vil medføre for mange. Hvis vi ikke stenger på natten, vil arbeidet ta uforholdsmessig lang tid å utføre.

Utvidet stengning enkelte helger

For spesielle arbeider som krever lenger stengeperiode er det åpnet opp for at det i helger kan være utvidet stengeperiode slik:

Fredag kveld natt til lørdag: 22.00-09.00

Kolonner går på følgende klokkeslett: 23.00 | 00.30 | 02.30 | 05.30 | 06.30 | 07.30 | 08.00 | 08.30

Lørdag kveld natt til søndag: 22.00-12.00

Kolonner går på følgende klokkeslett: 23.00 | 00.30 | 02.30 | 05.30 | 07.00 | 08.30 | 09.30 | 10.30 | 11.30

For spesielle arbeider som medfører behov for disse utvidede stengeperiodene i helg skal Agder fylkeskommune informere berørte beboere gjennom media.

Bakgrunn for prosjektet

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i denne undersjøiske tunnelen er det vedtatt å samtidig installere et akustisk ledesystem for å bidra til sikrere og mer effektiv evakuering av gående og syklende ved en eventuell brann i tunnelen. Det må også gjøres utvidede tiltak på eksisterende elektroanlegg.

Til toppen