Flekkerøytunnelen

Kontinuerlige kolonner i tunnelen fra 21. august

Det blir likevel ikke nattestenging av Flekkerøytunnelen natt til onsdag 16., torsdag 17., fredag 18. august og mandag 21. august. 

Nattestengt tunnel med kontinuerlige kolonner fra mandag 21. august

Fra mandag kveld 21. august kl. 22.00 vil det bli flere netter med nattestengninger. Men disse vil gå med kontinuerlige kolonner med kortere ventetider.

Det vil kjøres kontinuerlige kolonner gjennom natten, slik at det blir kortere ventetider for å vente på kolonne i motgående retning. I tiden med minst trafikk gjennom tunnelen vil det kunne bli kortere stengninger på maksimalt 20 minutter på grunn av pågående testing av anlegget.

Flekkerøytunnelen, tunnelåpning mot Møvik - Klikk for stort bildeFv. 457 Flekkerøytunnelen sett fra Møvik.

 

Bakgrunn for prosjektet

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i denne undersjøiske tunnelen er det vedtatt å samtidig installere et akustisk ledesystem for å bidra til sikrere og mer effektiv evakuering av gående og syklende ved en eventuell brann i tunnelen. Det må også gjøres utvidede tiltak på eksisterende elektroanlegg.