Henvendelser vedrørende skoleskyss rettes til Agder Kollektivtrafikk AS

For spørsmål om skoleskyss kontakt Agder Kollektivtrafikk (AKT). Henvendelse kan rettes på epost til skoleskyss@akt.no eller på telefon 38 03 83 00. 

Kollektivtransport

Agder fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylket. 

Fylkeskommunen har gitt ansvaret for driften av kollektivtransporten til Agder Kollektivtrafikk AS (AKT).

Fylkeskommunens ansvarsområder

I Agder fylkeskommune er ansvaret for driften av kollektivtransporten skilt ut til administrasjonsselskapet Agder Kollektivtrafikk AS, som får overført årlige fylkeskommunale bevilgninger til kollektivtrafikken. Fylkeskommunen gir sine styringssignaler til selskapet gjennom overordnede planer.

Fylkeskommunen er løyvemyndighet og har ansvaret for reglementet for skoleskyss, herunder tilskudd og klagebehandling, samt for Transporttjenesten for funksjonshemmede.

Agder kollektivtrafikk AS 

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) eies av Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

AKT er gitt ansvaret for driften av kollektivtransporten herunder:
- ruteplanlegging og takstmyndighet innenfor gitte fullmakter
- skoleskyss
- informasjon og markedsføring og
- ruteopplysning samt kjøp av busstjenester og drosjetjenester fra ulike transportører (busselskap og drosjer)

Selve transportoppdragene utføres av private transportører/busselskaper i samsvar med inngåtte avtaler med AKT.

Se rutetabeller, priser, reiseplanlegger og mer om på AKTs hjemmesider. 

Agder kollektivtrafikks hjemmesider

Fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk deltar i EU-prosjekt som skal få kundene tilbake til bussen etter Covid-19

Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19? Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker ogå identifisere tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen.

Pressemelding 22.06.2021: Fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk i EU-prosjekt for å få kunder tilbake til bussen etter Covid-19

Til toppen