Henvendelser vedrørende skoleskyss rettes til Agder Kollektivtrafikk AS

For spørsmål om skoleskyss kontakt Agder Kollektivtrafikk (AKT). Henvendelse kan rettes på epost til skoleskyss@akt.no eller på telefon 38 03 83 00. 
 

Se AKTs hjemmesider for status og reiseråd i forbindelse med Corona-viruset. Coronavirus: status og reiseråd

Kollektivtransport

Agder fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylket. Kollektivtransporten er en del av fylkeskommunens samlede samferdselspolitikk.

Fylkeskommunen har gitt ansvaret for driften av kollektivtransporten til Agder Kollektivtrafikk AS (AKT).

Fylkeskommunens ansvarsområder
I Agder fylkeskommune er ansvaret for driften av kollektivtransporten skilt ut til administrasjonsselskapet Agder Kollektivtrafikk AS, som får overført årlige fylkeskommunale bevilgninger til kollektivtrafikken. Fylkeskommunen gir sine styringssignaler til selskapet gjennom overordnede planer.

Fylkeskommunen er løyvemyndighet og har ansvaret for reglementet for skoleskyss, herunder tilskudd og klagebehandling, samt for Transporttjenesten for funksjonshemmede.

Skoleskyss

Drosjeløyver
Transporttjenesten for funksjonshemmede/Tilrettelagt transport

Tiltak som finansieres over programområdet for kollektivtiltak

Agder kollektivtrafikk AS 
Agder kollektivtrafikk AS (AKT) eies av Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

AKT er gitt ansvaret for driften av kollektivtransporten herunder:
- ruteplanlegging og takstmyndighet innenfor gitte fullmakter
- skoleskyss
- informasjon og markedsføring og
- ruteopplysning samt kjøp av busstjenester og drosjetjenester fra ulike transportører (busselskap og drosjer)

Selve transportoppdragene utføres av private transportører/busselskaper i samsvar med inngåtte avtaler med AKT.

Se rutetabeller, priser, reiseplanlegger og mer om på AKTs hjemmesider. 

Agder kollektivtrafikk AS

Til toppen