Nordisk transportpolitisknettverk (NTN)

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbeid mellom Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Hvem er med og hva jobbes det for i Nordisk transportpolitisk nettverk

Nettverket består av regioner med felles interesser i forbindelsen(e) mellom regionene fra vest i Skandinavia til Sentraleuropa.

NTN arbeider for å skape grunnlag for transportpolitiske beslutninger og for forankring av en regional planlegging  som vil sikre at transport og infrastruktur utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte som igjen skaper regional utvikling. 

NTN er et forum for erfaringsutveksling, hvor  kunnskap samles for å skape et best mulig grunnlag for transportpolitiske beslutninger i regionene og  regional planlegging innen for transport og infrastruktur. Transport og infrastruktur skal utnyttes på en effektiv og bæredyktig måte til at skape regional utvikling og vekst

Agders representanter

Agder representanter i Nordisk Transportpolitisknettverk er:

1. Steinar Bergstøl Andersen (FrP) - vara: Oda Omdal (H)

2. Ida Jordal (MDG) - vara: Mari Henrikke Haga (MDG)

Lenke til Nordisk transportpolitisknettverks (NTN) hjemmesider

Lenke til Nordisk transportpolitisknettverks hjemmesider (ekstern lenke)

Prosjektet Grønn Jyllandskorridor

Et av mange fokusområder for Nordisk transportpolitisknettverks arbeid er Jyllandskorridoren.  Her legges lenker til samlet informasjon om Jyllandskorridoren og prosjektet Grønn Jyllandskorridor. 

Grønn Jyllandkorridor (lenke)

Utvikler klimavennlig transport i Jyllandskorridoren (lenke)

 

Logo Nordisk Transportpolitisk Netværk - Klikk for stort bildeLogo Nordisk Transportpolitisk Netværk