Nordisk transportnettverk (NTN)

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbeid mellom Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Nettverket består av regioner med felles interesser i forbindelsen(e) mellom regionene fra vest i Skandinavia til Sentraleuropa - med særlig fokus på Jyllandskorridoren.

NTN arbeider for å skape grunnlag for transportpolitiske beslutninger og for forankring av en regional planlegging  som vil sikre at transport og infrastruktur utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte som igjen skaper regional utvikling. 

Hva er Jyllandskorridoren?

Jyllandskorridoren går fra Grenland og Agder til Jylland og videre mot kontinentet. Det går daglige ferger fra Larvik, Langesund og Kristiansand til Hirtshals, samt fra Rogaland. Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo-Gøteborg. Korridoren er også meget viktig for næringslivets transporter i Danmark.

Nå er prosjekt Grønn Jyllandskorridor i gang

Utvikler klimavennlig transport i Jyllandskorridoren

 

Logo Nordisk Transportpolitisk Netværk - Klikk for stort bildeLogo Nordisk Transportpolitisk Netværk