Nordisk transportnettverk (NTN)

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbeid mellom Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Region Nordjylland, Region Midttjylland og Region Syddanmark.
Nettverket består av regioner med felles interesser i forbindelsen(e) mellom regionene fra vest i Skandinavia til Sentraleuropa - med særlig fokus på Jyllandskorridoren.

NTN arbeider for å skape grunnlag for transportpoltiske beslutninger og for forankring av en regional planlegging  som vil sikre at transport og infrastruktur utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte som igjen skaper regional utvikling. 

Hva er Jyllandkorridoren?

Jyllandskorridoren går fra Grenland og Agder til Jylland og videre mot kontinentet. Det går daglige ferger fra Larvik, Langesund og Kristiansand til Hirtshals, samt fra Rogaland. Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo-Gøteborg. Korridoren er også meget viktig for næringslivets transporter i Danmark.

 

 

Logo Nordisk Transportpolitisk Netværk - Klikk for stort bildeLogo Nordisk Transportpolitisk Netværk

 

 

Utviklingsprosjektet Jyllands korridoren

Agder fylkeskommune har deltatt i prosjektet "Udviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren", somm er er et forprosjekt under EU Interreg-programmet for Kattegat-Skagerrak med norske og danske partnere. Prosjektet avsluttes 31. mai 2021 og det vil deretter bli tatt stilling til mulighetene for et hovedprosjekt.

Formålet med forprosjektet er at avklare mulighetene for et hovedprosjekt fra 2021/2022 om et samarbeid om utvikling av transportkorridoren gjennom Jylland.

Agder fylkeskommune deltar i utviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren

Til toppen