TT-kort for tidligere Vest-Agder fylke

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen), er et tilbud for de som på grunn av varige funksjonsnedsettelser har behov for spesialtransport når rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

Ønsker du å se saldo på TT-kortet ditt? Trykk på den øverste blå firkanten som står under dette avsnittet. 

Gjeldende TT-ordninger

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Informasjon om personvernsikkerhet for TT-ordningen (Vest-Agder)

Vi ønsker at du gjør deg kjent med hvilke personopplysninger vi behandler og oppbevarer om personer som søker TT-kort, og om de som blir godkjente TT-brukere. Vi ber deg lese dette: