Viktig informasjon om endringer for enkelte TT-brukere i Kristiansand kommune fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 blir det endringer for noen TT-brukere som bor i Kristiansand kommune (inkludert områdene Søgne og Songdalen). 

Endringene er knyttet til hvilken drosjesentral du skal bruke til TT-reiser. Det er ingen endringer for øvrige TT-brukere i Agder.

Taxi som står parkert. Foto. - Klikk for stort bilde Agder fylkeskommune

Områdene i Kristiansand kommune deles fra 1. juli 2024 mellom Agder Taxi og Ridel (Intercab)

Frem til juli 2024 skal du, som TT-bruker i Kristiansand kommune, bruke Ridel (Intercab) til TT-turer slik som tidligere.

Fra 1. juli 2024 vil det være to ulike drosjetransportører for TT-brukerne i Kristiansand kommune og det er bostedsadressen din (postnummer) som avgjør hvilken sentral du skal benytte til TT-turer etter 1. juli. De to transportørene fylkeskommunen har inngått avtale med er Agder Taxi eller Ridel (Intercab). I grove trekk betyr det at TT-brukere som bor øst for Otra bestille TT-turer gjennom Agder Taxi og TT-brukere som bor vest for Otra bestiller gjennom Ridel (Intercab).   

Fylkeskommunen har laget en inndeling etter postnummer for å gjøre det lettere for deg å vite hvilken sentral du skal bruke til TT-turer etter 1. juli.   

Hvordan bestiller du en TT-tur fra 1. juli?

Postnummer fra 4631 til og med 4666 (unntatt 4647) bruker Agder Taxi

Bor du på en adresse med postnummer fra 4631 til og med 4666 (med unntak av 4647) vil endringene gjelde deg og du skal bestille TT-tur fra Agder Taxi på telefonnummer 07000 fra 1. juli 2024. Les mer om hvordan du skal bestille turene under.

Postnummer 4608 til og med 4630 og 4647 ringer Ridel

Bor du på en adresse med postnummer fra 4608 til og med 4630 og 4647 er det ingen endringer. Da skal du fortsette å bestille TT-turer etter 1. juli fra Ridel (Intercab) på telefonnummer 958 98 500 slik som du gjør i dag.

Felles informasjon 

Når du bestiller en TT-tur hos Agder Taxi eller Ridel (Intercab) skal du oppgi om du skal sitte i rullestol på reisen og du skal opplyse om eventuelle andre forhold som er viktig for drosjene å vite om.

Det er ingen endringer i hvordan du betaler for turen din. Dette gjøres på samme måte som tidligere ved bruk av TT-kort ditt og betaling av egenandel. 

Hva er TT-tjenesten i Agder

Forkortelsen TT brukes gjerne om tilrettelagt transport. Fylkeskommunen har ansvar for å tilrettelegge transport for personer, som på grunn av varige funksjonsnedsettelser, ikke kan reise med det ordinære kollektivtilbudet der de bor fordi det ikke er tilrettelagt.

Hvis dette gjelder deg kan du søke kommunen du bor i om å få et TT-kort gjennom fylkeskommunens TT-ordning. TT-ordningen er et reisetilbud med drosje slik at du, på lik linje med andre, kan delta på ulike områder i samfunnet. Reisetilbudet legges inn på et fysisk TT-kort som du bruker som betalingsmiddel.

Agder fylkeskommune har inngått nye kontrakter med Agder Taxi og Ridel (Intercab) i kjøreområdene Kristiansand, Søgne og Songdalen. Kontraktene starter 1.juli 2024.

Der det tidligere har vært én drosjetranspørtør som har betjent hele Kristiansand kommune (Ridel/Intercab) vil nå kjøreområdet deles mellom de to drosjetransportørene Agder Taxi og Ridel (Intercab).  Det vil være postnummeret til TT-brukers bostedsadresse som vil avgjøre hvilken drosjetransportør det skal bestille TT-tur hos. 

Ønsker du mer informasjon om TT-ordningene i Agder?

Dersom du ønsker mer informasjon om TT-ordningene i Agder kan du lese mer på fylkeskommunens hjemmesider. Under finner du en lenke.

TT-kort for tidligere Vest-Agder fylke - Agder fylkeskommune (agderfk.no).

Dersom du ønsker å sjekke saldo på TT-kortet ditt kan du ringe Taxi Telemark på telefonnummer 35 58 60 40. Det er også Taxi Telemark som skal kontaktes dersom du har mistet kortet ditt, eller dersom TT-kortet ditt ikke virker. 

Kontaktperson

Kontaktperson hos Agder fylkeskommune er rådgiver for TT-tjenesten på avdeling strategi og mobilitet Silje Marie Jensen.