Ta eksamen som privatist

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter.

Du melder deg opp til privatisteksamen  gjennom www.privatistweb.no Det er ingen oppmelding på papir, epost eller telefon. Hvis du bor i en kommune i tidligere Aust-Agder, velger du "Gamle Aust-Agder", da kan du ønske eksamenssted Setesdal eller Arendal. Hvis du bor i en kommune i tidligere Vest-Agder, velger du "Gamle Vest-Agder", og da kan du ønske eksamenssted Flekkefjord, Farsund, Mandal eller Kristiansand.

Oppmelding til høsteksamen 2020 åpner ca 20. august, og stenger 15.september.
Høsteksamen for privatister vil bli gjennomført etter gjeldende smittevernregler. Personer i risikogruppen oppfordres til ikke å melde seg opp til eksamen i år. Innbetalt oppmeldingsavgift vil kun bli refundert ved fremvising av legeattest.

Eksamensresultater og dokumentasjon

Sensurfrister og klagefrister                 

Bruk av PC på eksamen                       

Eksamensreglement      (PDF, 236 kB)  

Kontakt eksamenskontoret :

Arendal
Lene.Tjontveit@arendal.vgs.no,
tlf. 37 00 02 35
Sissel.k.rosseland@arendal.vgs.no,
tlf. 37 00 02 42

Kristiansand
eksamenvest@agderfk.no,
tlf. 38 07 74 00

Til toppen