Oppmelding til privatisteksamen

Frist for oppmelding til privatisteksamen våren 2022 er 1. februar kl. 23.55. Får du problemer med oppmeldingen, send oss en e-post til eksamen@agderfk.no innen fristens utløp.

Koronavirus - privatisteksamen
Eksamen for privatister gjennomføres til enhver tid i henhold til gjeldende veiledninger fra Folkehelseinstituttet.

Til toppen