Ta eksamen som privatist

Covid-19-relatert fravær fra privatisteksamen:
Kandidater som har symptomer på Covid-10-sykdom, er i isolasjon eller karantene på grunn av Covid-19, kan benytte egenmelding for å dokumentere fraværet. Egenmelding med årsak til fraværet sende på epost til eksamenvest@agderfk.no for eksamener i tidligere Vest-Agder og eksamenaust@agderfk.no for eksamener i tidligere Aust-Agder. Fraværsmeldinger tas ikke imot på telefon.

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter.

I enkelte fag, f.eks. norsk og kroppsøving, trenger privatisten bare å ta eksamen på det høyeste nivået, for å få godkjent faget på et lavere nivå. Du kan se hvilke fag dette gjelder i læreplanen for hvert enkelt fag.

Det er ikke nødvendig å bruke eksamensmal for å besvare eksamensoppgaven. Privatister som skal ta eksamen i tidligere Vest-Agder, finner oversikt over det de får tilgang til under eksamen, tillatte hjelpemidler osv. her. Det vil komme en tilsvarende oversikt for hele Agder fylkeskommune våren 2021.

Eksamen for privatister

Kontakt eksamenskontoret :

Arendal
eksamenaust@agderfk.no
tlf. 37 00 02 00

Kristiansand
eksamenvest@agderfk.no
tlf. 38 07 74 00

Til toppen