Ta eksamen som privatist

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter.

Du melder deg opp til privatisteksamen  gjennom www.privatistweb.no Det er ingen oppmelding på papir, epost eller telefon. Hvis du bor i en kommune i tidligere Aust-Agder, velger du "Gamle Aust-Agder", da kan du ønske eksamenssted Setesdal eller Arendal. Hvis du bor i en kommune i tidligere Vest-Agder, velger du "Gamle Vest-Agder", og da kan du ønske eksamenssted Flekkefjord, Farsund, Mandal eller Kristiansand.

Eksamen for privatister

Kontakt eksamenskontoret :

Arendal
eksamenaust@agderfk.no
tlf. 37 00 02 00

Kristiansand
eksamenvest@agderfk.no,
tlf. 38 07 74 00

Til toppen