Koronavirus - privatisteksamen
Eksamen for privatister gjennomføres til enhver tid i henhold til gjeldende veiledninger fra Folkehelseinstituttet.

Til toppen