Ta eksamen som privatist

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller i fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter.
Du finner lenke til nettbaserte hjelpemidler til eksamen 2021 her. (PDF, 91 kB)

Eksamen for privatister

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

I enkelte fag, f.eks. norsk og kroppsøving, trenger privatisten bare å ta eksamen på det høyeste nivået, for å få godkjent faget på et lavere nivå. Du kan se hvilke fag dette gjelder i læreplanen for hvert enkelt fag.

Det er en ny påloggingsside for våreksamen. Kandidater skal på eksamensdagen logge seg på kandidat.udir.no (Udir åpner påloggingssiden når eksamensperioden begynner, så du kan foreløpig ikke se innholdet på siden).

Våren 2021 gjennomføres eksamen i engelsk og matematikk etter ny læreplan. Du finner mer informasjon om dette ved å klikke på det blå feltet "Våreksamen 2021" over. 

Privatister har mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan i tre påfølgende eksamensperioder. Siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan er:

  • høsten 2021 for fag som avsluttes på Vg1
  • høsten 2022 for fag som avsluttes på Vg2
  • høsten 2023 for fag som avsluttets på Vg3

Det er ikke nødvendig å bruke eksamensmal for å besvare eksamensoppgaven. 

Kontakt eksamenskontoret :

Arendal
eksamenaust@agderfk.no
tlf. 37 00 02 00

Kristiansand
eksamenvest@agderfk.no
tlf. 38 07 74 00

Til toppen