Ta eksamen som privatist

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev. Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole.

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere kompetansen din i faget.

Privatister som ønsker å avlegge eksamen i Arendal eller i Setesdal våren 2020 må melde seg til eksamen i Agder fylkeskommune – «gamle Aust-Agder».

Privatister som ønsker å avlegge eksamen i Kristiansand, Mandal, Farsund eller Flekkefjord våren 2020 må melde seg til eksamen i Agder fylkeskommune – «gamle Vest-Agder».

Oppmelding til våreksamen åpner i begynnelsen av januar, og stenger 1. februar kl. 23:59.

Oppmelding til høsteksamen åpner ca 20.august, og stenger 15.september kl. 23.59.

 

Eksamen for privatister

Kontakt eksamenskontoret-aust i Arendal

Lene Tjøntveit, sekretær – Telefon 37 00 02 35 – E-post: Lene.Tjontveit@arendal.vgs.no
Sissel K. Rosseland, sekretær – telefon 37 00 02 42 – E-post: Sissel.k.rosseland@arendal.vgs.no
Marit K. Hoflandsdal, Avdelingsleder – Telefon 37 00 02 00 E-post marit.k.hoflandsdal@arendal.vgs.no
Rikard Hansen, Assisterende rektor – Telefon 37 00 02 00 E-post: Rikard.Hansen@arendal.vgs.no

Kontakt eksamenskontoret-vest i Kristiansand

Kontakt eksamenskontoret på telefon 38 07 74 00

E-post: eksamenvest@agderfk.no

Til toppen