Alle privatisteksamener gjennomføres i henhold til oppsatt plan fra mandag 20.april.

Vi oppfordrer likevel alle som kan utsette privatisteksamen til høsten eller til senere eksamensperiode om å trekke seg fra eksamen nå i vår.

Alle som melder seg av før eksamen vil kunne få refundert oppmeldingsavgiften. For skriftlig eksamen må avmelding være mottatt hos oss senest 10.mai

Du kan søke om refusjon eller utsettelse av eksamen ved å sende inn skjema under (pålogging via ID-porten)

Søknadsskjema

Du vil ikke ha rett til refusjon ved å ikke møte opp til på eksamensdagen uten å ha meldt deg av på forhånd

Ta eksamen som privatist

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev. Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole.

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere kompetansen din i faget.

Privatister som ønsker å avlegge eksamen i Arendal eller i Setesdal våren 2020 må melde seg til eksamen i Agder fylkeskommune – «gamle Aust-Agder».

Privatister som ønsker å avlegge eksamen i Kristiansand, Mandal, Farsund eller Flekkefjord våren 2020 må melde seg til eksamen i Agder fylkeskommune – «gamle Vest-Agder».

Oppmelding til våreksamen åpner i begynnelsen av januar, og stenger 1. februar kl. 23:59.

Oppmelding til høsteksamen åpner ca 20.august, og stenger 15.september kl. 23.59.

 

Eksamen for privatister

Kontakt eksamenskontoret-aust i Arendal

Lene Tjøntveit, sekretær – Telefon 37 00 02 35 – E-post: Lene.Tjontveit@arendal.vgs.no
Sissel K. Rosseland, sekretær – telefon 37 00 02 42 – E-post: Sissel.k.rosseland@arendal.vgs.no
Marit K. Hoflandsdal, Avdelingsleder – Telefon 37 00 02 00 E-post marit.k.hoflandsdal@arendal.vgs.no
Rikard Hansen, Assisterende rektor – Telefon 37 00 02 00 E-post: Rikard.Hansen@arendal.vgs.no

Kontakt eksamenskontoret-vest i Kristiansand

Kontakt eksamenskontoret på telefon 38 07 74 00

E-post: eksamenvest@agderfk.no

Til toppen