Privatisteksamen og koronavirus

Det er for tidlig å si hva konsekvensene av koronaviruset vil ha å si for privatisteksamen i våren 2020.

Agder fylkeskommune vil følge rådene fra Folkehelseinstituttet og kommunene som eksamenene skal arrangeres i. Vi avventer også retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Foreløpig skriver de på sine hjemmesider:

«Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.»

Agder fylkeskommune og eksamenskontoret vil kommer tilbake med informasjon når dette er avklart.

I mellomtiden oppfordres alle privatister til å være med på dugnaden, og i likhet med vanlige elever følge ordinær progresjon fra «hjemmekontoret».

Ta eksamen som privatist

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev. Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole.

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere kompetansen din i faget.

Privatister som ønsker å avlegge eksamen i Arendal eller i Setesdal våren 2020 må melde seg til eksamen i Agder fylkeskommune – «gamle Aust-Agder».

Privatister som ønsker å avlegge eksamen i Kristiansand, Mandal, Farsund eller Flekkefjord våren 2020 må melde seg til eksamen i Agder fylkeskommune – «gamle Vest-Agder».

Oppmelding til våreksamen åpner i begynnelsen av januar, og stenger 1. februar kl. 23:59.

Oppmelding til høsteksamen åpner ca 20.august, og stenger 15.september kl. 23.59.

 

Eksamen for privatister

Kontakt eksamenskontoret-aust i Arendal

Lene Tjøntveit, sekretær – Telefon 37 00 02 35 – E-post: Lene.Tjontveit@arendal.vgs.no
Sissel K. Rosseland, sekretær – telefon 37 00 02 42 – E-post: Sissel.k.rosseland@arendal.vgs.no
Marit K. Hoflandsdal, Avdelingsleder – Telefon 37 00 02 00 E-post marit.k.hoflandsdal@arendal.vgs.no
Rikard Hansen, Assisterende rektor – Telefon 37 00 02 00 E-post: Rikard.Hansen@arendal.vgs.no

Kontakt eksamenskontoret-vest i Kristiansand

Kontakt eksamenskontoret på telefon 38 07 74 00

E-post: eksamenvest@agderfk.no

Til toppen