Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk privatisteksamen

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren. 

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for eksamensresultatet. Du kan altså ikke klage hvis du mener at karakteren er for streng.

Du får opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen. Du kan også finne karakteren på Privatistportalen få dager etter eksamen.

Privatistportalen

Svar på klagen din

Svar på klagen vil komme i din digitale postkasse når denne er klar. Dersom du ikke har digital postkasse, vil svaret komme i din fysiske postkasse. Vi gjør oppmerksom på at det normalt tar mellom 2-3 måneder å få svar på klage på formell feil.

Oppmelding til ny eksamen

Dersom du ikke får medhold i klagen og ønsker å ta eksamen på nytt, må du selv melde deg opp til privatisteksamen i neste oppmeldingsperiode.

Dersom du får medhold i klagen skal karakteren annulleres, og du har rett til å gå opp til ny eksamen neste semester. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen. Dette gjelder også selv om du ikke har fått svar på klagen innen fristen for ny oppmelding.

Får du medhold på klagen og ikke ønsker å ta ny eksamen, har du rett på å få refundert oppmeldingsgebyret. 

Kontakt eksamenskontoret