Klage på skriftlig privatisteksamen

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren. 

Ved en ny vurdering kan du gå opp eller ned i karakter, eller bli stående på samme karakter.

Dersom du skal klage på karakteren på skriftlig eksamen, må dette gjøres på denne lenken til Privatistportalen.

Foresatte til kandidater under 18 år har selvstendig klagerett. Ta kontakt med eksamenskontoret for informasjon og veiledning.

Du kan trekke klage din

Når du har registrert klagen din i Privatistportalen, dukker det opp en knapp for å trekke klagen. Denne vil være synlig frem til klageresultatet er publisert.

Svar på klagen din

Svar på klagen vil komme i midten av mars for høsteksamen, og i midten av september for våreksamen.

Du vil se svaret på klage i Privatistportalen når dette er klart. For å se den nye klagekarakteren må du gå til menypunktet “Mine klager”. Der vil den nye karakteren være synlig i kolonnen “Nye karakter”. Under “Resultat” står det hvorvidt karakteren har blitt endret eller ikke.

Begrunnelse for din karakter

Ved skriftlig eksamen får du ingen begrunnelse for karakteren som er satt, men du kan få vite hvilke retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen. For å se klagenemdas begrunnelse, må du gå inn i Privatistportalen og klikke på menypunktet “Mine klager” og deretter “Vis begrunnelse”.

Du kan laste ned besvarelsen din på kandidat.udir.no

Når klagen din behandles vil klagenemnda vurdere om karakteren som er satt er rimelig eller urimelig i forhold til den måloppnåelsen du har vist.

Hvis nemnda vurderer at karakteren er urimelig, vil det bli satt en ny karakter, og du vil få en kort begrunnelse for denne. Den nye karakteren kan være lavere eller høyere enn den opprinnelige karakteren. Du kan ikke klage på den nye karakteren.

Oppmelding til ny eksamen

Du skal ikke vente med å melde deg opp til ny eksamen til du har fått svar på klagen. Vanlige oppmeldingsfrister gjelder. Hvis du har meldt deg opp til ny eksamen, og får medhold på klagen slik at ny eksamen er unødvendig, kan du søke om å få tilbake oppmeldingsavgiften.

Hurtigklage ved skriftlig privatisteksamen (gjelder kun våreksamen)

En hurtigklage har kortere klagefrist enn 10 dager, og må sendes så snart sensuren foreligger. 

Frist for hurtigklage på skriftlig privatisteksamen våren 2024 er 25. juni kl. 23.59.

Hurtigklagebehandlingen gjennomføres i uke 26 (våren 2024). Du vil da få svar på hurtigklagen i Privatistportalen under “Mine klager/Ny karakter/Vis resultat” i løpet av uke 26.

Klager som blir levert etter fristen for hurtigklage, blir tatt med i den ordinære klagebehandlingen sammen med alle klager som kommer inn innen fristen på 10 dager.

Du kan normalt hurtigklage på disse fagene:

  • Norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2
  • Engelsk, tysk, fransk, spansk
  • Rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi

Her finner du listen over fag det kan hurtigklages på

Kontakt eksamenskontoret