Syk på eksamensdagen

Melding om fravær på eksamen   Pålogging gjennom IDporten.

Hvis du ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må du melde fra om fraværet på skjemaet "Melding om fravær på eksamen", snarest, og senest på eksamensdagen. Legeerklæring som dokumenterer sykdommen må være sendt til Eksamenskontoret senest 3-tre virkedager etter eksamenstidspunktet for at fraværet skal regnes som gyldig.  

Gyldig fravær på eksamen på grunn av sykdom gir deg rett til å melde deg opp til ny eksamen i neste eksamensperiode uten å betale ny eksamensavgift. Retten til utsatt eksamen på grunn av sykdom gjelder kun ved neste eksamensperiode. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til Eksamenskontoret på e-post innen oppmeldingsfristen dersom du ønsker å ta utsatt eksamen.

Hvis du trekker deg fra eksamen eller ikke møter opp uten gyldig grunn, vil du ikke få tilbakebetalt eksamensavgiften. Du har heller ikke rett til gå opp til ny eksamen.

Kontaktinfo Eksamenskontoret

  • E-post: eksamen@agderfk.no
  • Telefon 38 07 74 00 (telefontid kl. 10.00 – 14.00 alle hverdager)