Syk på eksamensdagen

Hvis du er eller blir syk under eksamen, må legeerklæring som dokumenterer sykdommen være sendt Eksamenskontoret senest 3-tre virkedager fra eksamenstidspunktet. Dokumentert fravær meldes til Eksamenskontoret. (Skjemaet har pålogging gjennom ID-porten).
Melding om fravær på eksamensdagen

Gyldig fravær på eksamen pga sykdom gir deg rett til å melde deg opp til ny eksamen i neste eksamensperiode uten å betale ny eksamensavgift. Retten til utsatt eksamen pga sykdom gjelder kun ved neste eksamensperiode.

Du er selv ansvarlig for å melde til oss på e-post innen oppmeldingsfrist dersom du ønsker å ta utsatt eksamen. Det å trekke seg/ikke møte opp til eksamen gir ikke grunnlag for tilbakebetaling av eksamensavgift eller rett til ny eksamen.

Til toppen