Syk på eksamensdagen

Melding om fravær på eksamensdagen   Pålogging gjennom ID-porten.

Hvis du er eller blir syk under eksamen, må legeerklæring som dokumenterer sykdommen være sendt Eksamenskontoret senest 3-tre virkedager fra eksamenstidspunktet. Dokumentert fravær meldes til Eksamenskontoret. 

Gyldig fravær på eksamen på grunn av sykdom gir deg rett til å melde deg opp til ny eksamen i neste eksamensperiode uten å betale ny eksamensavgift. Retten til utsatt eksamen på grunn av sykdom gjelder kun ved neste eksamensperiode. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til Eksamenskontoret på e-post innen oppmeldingsfristen dersom du ønsker å ta utsatt eksamen.

Hvis du trekker deg fra eksamen eller ikke møter opp uten gyldig grunn, vil du ikke få tilbakebetalt eksamensavgiften. Du har heller ikke rett til gå opp til ny eksamen.

Til toppen