Finn riktig fag

Du er selv ansvarlig for at du melder deg opp i riktig fag. Dersom du ikke finner faget du ønsker å melde deg opp i eller er usikker på hvilket fag du skal velge, må du ta kontakt med Eksamenskontoret på e-post: eksamen@agderfk.no.

Det er ikke mulig å bytte fagkode etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Men dersom du oppdager at du har meldt deg opp i feil fagkode før oppmeldingsfristen, må du ta kontakt med oss på telefon 38077400 eller e-post eksamen@agderfk.no.

I noen fag må du melde deg opp til eksamen i to fagkoder for å få faget godkjent. Som oftest vil dette gjelde en skriftlig eksamen, og i tillegg en muntlig eller muntlig-praktisk eksamen (altså totalt to eksamener). I norsk er det tre eksamener.

Til toppen