Finn riktig fag

Du er selv ansvarlig for at du melder deg opp i riktig fag. Dersom du ikke finner faget du ønsker å melde deg opp i, eller er usikker på hvilket fag du skal velge, må du ta kontakt med Eksamenskontoret på e-post.

Det er ikke mulig å bytte fagkode etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Dersom du oppdager at du har meldt deg opp i feil fagkode før oppmeldingsfristen, må du ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

I noen fag må du melde deg opp til eksamen i to eller tre fagkoder for å få faget godkjent. Som oftest vil dette gjelde én skriftlig eksamen, og i tillegg én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen (altså totalt to eksamener). I norsk er det tre eksamener.

Kort botid i Norge

Du kan søke om å ta eksamen etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis du

  • har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk eller dansk
  • har mindre enn seks års botid i Norge på eksamenstidspunktet

Hvis du har mer enn seks års botid i Norge, må du avlegge eksamen etter den ordinære læreplanen i norsk. Regelen om seks års botid gjelder ikke dersom du tidligere har tatt eksamen i faget.

Kontaktinfo Eksamenskontoret:

  • E-post: eksamen@agderfk.no
  • Telefon 38 07 74 00 (telefontid kl. 10.00 – 14.00 alle hverdager)