Krav til legitimasjon

Alle privatister må vise gyldig legitimasjon med bilde før de får delta på eksamen. Gyldig legitimasjon for eksamen i Agder er førerkort, nasjonalt ID-kort og pass. 

Hvis du ikke har denne type legitimasjon, må du kontakte Eksamenskontoret i god tid før eksamen for å få godkjent annen type legitimasjon. Dette gjøres ved personlig fremmøte på Fylkeshuset i Kristiansand, eller etter avtale på en videregående skole.

Hvis du skal avlegge eksamen i fremmedspråk i et annet fylke, må du sjekke fylkets regler for legitimasjon. Ta eventuelt kontakt med Eksamenskontoret for nærmere informasjon.

Eksamenskontoret
E-post: eksamen@agderfk.no. Telefon 38 07 74 00 (telefontid fra kl. 10.00 – 14.00)