Praktisk info om skriftlig privatisteksamen

 Fremmøte, legitimasjon og registrering

 • Møt fram ved eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen begynner.
 • Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller Nasjonalt ID-kort. Dersom du ikke har med deg gyldig legitimasjon, får du ikke ta eksamen.
 • Følg anvisningen fra eksamenstilsynet, og finn plassen din. Det er bestemt på forhånd hvor alle skal sitte, og alle plassene i eksamenslokalet er merket med kandidatens navn, kandidatnummer og fagkode.  

Tilrettelagt eksamen

Hvis du har fått innvilget tilrettelegging, kan du bli bedt om å vise fram enkeltvedtaket på eksamensdagen. Du kan enten skrive ut og ta med enkeltvedtaket på papir, eller vise dette fram på mobiltelefonen fra din digitale postkasse.

Tekst til tale - få oppgaveteksten opplest

På eksamener som kun har én del, og på del to av todelte eksamener, kan alle som ønsker teksten opplest, bruke "tekst til tale". Dette krever ikke søknad om tilrettelegging. Bruk av tekst til tale forutsetter at du har en oppdatert versjon av operativsystem og nettleser på egen maskin, og at du anskaffer og installerer egnet programvare på egen maskin forut for eksamen. Du må selv sette deg inn i til bruk av tekst til tale, og du må ta med headset med ledning på eksamen. Headset med Bluetooth kan ikke brukes i eksamenslokalet.

Digital eller papirbasert eksamen

Skriftlig eksamen etter LK20 (Fagfornyelsen) besvares i de aller fleste tilfellene digitalt. Det er noen unntak fra dette, se hva som gjelder for din fagkode på kandidat.udir.no. Ved digital eksamen må du bruke din egen bærbare datamaskin. Du er selv ansvarlig for at utstyr og programvare på din maskin virker.

I noen få fagkoder er det fortsatt mulig å avlegge eksamen for hånd (papirbasert eksamen). Se hva som gjelder for din fagkode på kandidat.udir.no. 

Bruk av egen datamaskin

 • Du skriver besvarelsen din på datamaskin og leverer den elektronisk. Besvarelsen må kunne lagres på datamaskinen din. 
 • Du er selv ansvarlig for at din datamaskin fungerer, og at du har nødvendig kompetanse til å bruke den.
 • Internett skal ikke brukes.
 • Bruk av Chromebook er ikke tillatt.
 • Det gis ingen brukerstøtte, og du er selv ansvarlig for konsekvensene dersom eget utstyr feiler.
 • Alle programmer du trenger til eksamen må være lastet ned før du kommer til eksamenslokalet, og programmene må fungere uten internettilkobling.

Tillatte hjelpemidler

 • Til de fleste eksamener er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Noen fag har spesielle ordninger. Vaktene kan kontrollere hvilke hjelpemidler som benyttes under eksamen. Du er selv ansvarlig for å ta med aktuelle hjelpemidler.
 • Der det er todelt eksamen, er del 1 uten hjelpemidler og del 2 med hjelpemidler.
 • Det gis adgang til bruk av utvalgte internettsider ved skriftlig eksamen. 
 • Digital opplesning av oppgaveteksten. Se avsnittet Tekst til tale - få oppgaveteksten opplest. 

 

Juks og forsøk på juks

Med juks eller forsøk på juks, menes handlinger eller forhold som ikke er tillatt og som tar sikte på å gi deg et fortrinn på eksamen. Det er ikke noe skille mellom forsøk på juks og faktisk juks.  Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig er forsøk på juks fordi dette kan gi fortrinn på eksamen. Det er ikke avgjørende om det ulovlige hjelpemiddelet faktisk er brukt, men at det har vært mulig å bruke det.

Dette er eksempler på ulovlige handlinger eller hjelpemidler:

 • all form for kommunikasjon, som programvare for samskriving, publisering på internett og
  bruk av skytjenester
 • oversettelsesprogram i språkfag (norsk, engelsk og fremmedspråk), dette gjelder også offline-versjoner
 • chatbot eller KI, dette gjelder også offline-versjoner
 • kalkulator, notater, lærebøker, datamaskin på del 1 på to-delt eksamen
 • elever som deler tillatte hjelpemidler
 • tilkobling til annet nettverk enn eksamensnettverket
 • å ikke ha slått av mobiltelefonen

Du er selv ansvarlig for at du ikke har med ulovlige hjelpemidler på eksamen.

Konsekvenser ved juks og forsøk på juks

Rektor/fylkeskommunen kan annullere eksamen dersom du jukser eller førsøker å jukse, på eksamen. Du kan tidligst ta eksamen ett år etter, du får altså karantene i ett år.

Dersom du blir tatt i juks eller forsøk på juks på eksamensdagen, har du rett til å fullføre eksamen. Du vil ikke bli bortvist fra eksamenslokalet. Du skal få mulighet til å uttale deg i saken. Dersom du har jukset eller forsøkt å jukse, vil rektor/fylkeskommunen fatte et enkeltvedtak om annullering av eksamen. Statsforvalteren er klageinstans.

Juks kan også bli oppdaget av sensorene som retter besvarelsen din. Dersom sensorene har mistanke om juks, vil de ta kontakt med skolen/Eksamenskontoret. Du vil bli innkalt til møte hvor du vil få mulighet til å forklare deg i saken. Dersom du har jukset, vil det bli fattet enkeltvedtak om annullering av din eksamen.

Stikkprøver

Du kan bli plukket ut til å få kontrollert din datamaskin i forbindelse med gjennomføring av eksamen. Dersom det blir oppdaget ulovlig programvare på datamaskinen din, er dette å anse som forsøk på juks. Av hensyn til personvern, anbefaler vi at du ikke har personlige opplysninger lett søkbart eller synlig på datamaskinen.

Plagiat og manglende kildehenvisninger

Plagiat og manglende kildehenvisninger er ikke det samme som juks. Plagiat og uselvstendig kildebruk kan føre til at du får lavere eksamenskarakter.

Nettbaserte hjelpemidler

Du vil få tilgang til en nasjonal liste med ca. 60 nettbaserte hjelpemidler på eksamensdagen. I tillegg vil du ha tilgang til et utvalg av digitale læremidler som brukes i undervisningen. På grunn av utviklingen av kunstig intelligens, kan det komme endringer i lisensbaserte og nasjonale nettressurser helt frem til, og under eksamensperioden. Vær derfor oppmerksom på at hjelpemiddellisten kan endre seg.

Ordbøker

Ordbøker som skal brukes på eksamen, skal ikke ha mulighet for oversettelse av fraser og hele setninger. Lexin-ordbøkene i nynorsk og bokmål er et hjelpemiddel kun for minoritetsspråklige kandidater. Det kan oppstå utfordringer med nettilgang til digitale hjelpemidler under eksamen.

Du kan selv installere ordbok offline. Du er ansvarlig for at ordboka er tilgjengelig på datamaskinen din på eksamensdagen. Dersom du ikke får tilgang til nettbasert ordbok på eksamen, skal du benytte offline ordbok. Uten offline ordbok på datamaskinen, må du bruke papirordbok. Vi anbefaler derfor alle som gjennomfører skriftlig eksamen å ha ordbok og aktuelt fagstoff lastet ned lokalt på datamaskinen før eksamen.

Slik forbereder du deg til skriftlig eksamen