Praktisk info om skriftlig privatisteksamen

 Fremmøte, legitimasjon og registrering

 • Møt fram ved eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen begynner.
 • Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller Nasjonalt ID-kort. Dersom du ikke har med deg gyldig legitimasjon, får du ikke ta eksamen.
 • Følg anvisningen fra eksamenstilsynet, og finn plassen din. Det er bestemt på forhånd hvor alle skal sitte, og alle plassene i eksamenslokalet er merket med kandidatens navn, kandidatnummer og fagkode.  

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har fått innvilget tilrettelagt eksamen, må du huske å ta med deg brevet med innvilget tilrettelegging og vise det fram før eksamen begynner.

Tekst til tale - få oppgaveteksten opplest

På eksamener som kun har én del, og på del to av todelte eksamener, kan alle som ønsker teksten opplest, bruke "tekst til tale". Dette krever ikke søknad om tilrettelegging. Bruk av tekst til tale forutsetter at du har en oppdatert versjon av operativsystem og nettleser på egen maskin, og at du anskaffer og installerer egnet programvare på egen maskin forut for eksamen. Du må selv sette deg inn i til bruk av tekst til tale, og du må ta med headset med ledning på eksamen. Headset med Bluetooth kan ikke brukes i eksamenslokalet.

Digital eller papirbasert eksamen

Du kan enten skrive besvarelsen på PC eller Mac (digital eksamen) eller for hånd (papirbasert eksamen). Ved digital eksamen skal du vanligvis bruke din egen bærbare datamaskin.

Vær oppmerksom på at det i noen fag bare er mulig å levere besvarelsen elektronisk.

Bruk av egen datamaskin

 • Du skriver besvarelsen din på datamaskin og leverer den elektronisk. Besvarelsen må kunne lagres på datamaskinen din. 
 • Du er selv ansvarlig for at din datamaskin fungerer, og at du har nødvendig kompetanse til å bruke den.
 • Internett skal ikke brukes.
 • Bruk av Chromebook er ikke tillatt.
 • Det gis ingen brukerstøtte, og du er selv ansvarlig for konsekvensene dersom eget utstyr feiler.
 • Alle programmer du trenger til eksamen må være lastet ned før du kommer til eksamenslokalet, og programmene må fungere uten internettilkobling.

Tillatte hjelpemidler

 • Til de fleste eksamener er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Noen fag har spesielle ordninger. Vaktene kan kontrollere hvilke hjelpemidler som benyttes under eksamen. Du er selv ansvarlig for å ta med aktuelle hjelpemidler.
 • Der det er todelt eksamen, er del 1 uten hjelpemidler og del 2 med hjelpemidler.
 • Det gis adgang til bruk av utvalgte internettsider ved skriftlig eksamen. 
 • Digital opplesning av oppgaveteksten. Se avsnittet Tekst til tale - få oppgaveteksten opplest. 

Slik forbereder du deg til skriftlig eksamen

Til toppen