Særskilt tilrettelegging

Dersom du har en funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette, jf. forskrift til Opplæringslova § 3-29.

Hvis søknaden innvilges, må du ta med brevet med innvilget tilrettelegging og vise det fram før eksamen begynner.

Til toppen