Særskilt tilrettelegging

Dersom du har en funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette.

Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen

Du kan søke om tilrettelegging i periodene

  • 1. til 15. september for høsteksamen
  • 15. januar til 1. februar for våreksamen

Du finner bestemmelser om tilrettelegging i forskrift til opplæringsloven § 3-29.

Hvis søknaden innvilges, må du ta med brevet der det står at du har fått innvilget tilrettelegging, og vise det fram før eksamen begynner.

Eksempler på særskilt tilrettelegging