Særskilt tilrettelegging

Dersom du har en funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette.

Søknad om tilrettelegging ved privatisteksamen

Du kan søke om tilrettelegging i periodene

  • 1. til 15. september for høsteksamen
  • 15. januar til 1. februar for våreksamen

Du finner bestemmelser om tilrettelegging i forskrift til opplæringsloven § 3-29.

Hvis du har fått innvilget tilrettelegging, kan du bli bedt om å vise fram enkeltvedtaket på eksamensdagen. Du kan enten skrive ut og ta med enkeltvedtaket på papir, eller vise dette fram på mobiltelefonen fra din digitale postkasse.

Eksempler på særskilt tilrettelegging