Tidligere eksamensoppgaver

Når du skal forberede deg til eksamen, kan det være nyttig å øve på tidligere gitte eksamensoppgaver.

Tidligere skriftlige eksamensoppgaver i studieforberedende fag og fag for praksiskandidat- og lærlingefag finner du på: www.udir.no

Noen av disse oppgavene er passordbelagt. Trenger du passord, send e-post til: eksamen@agderfk.no.

Tidligere skriftlige eksamensoppgaver i yrkesfag finner du på: www.vigoiks.no 

Tidligere gitte eksamensoppgaver er ikke tilgjengelig for muntlige, muntlig-praktiske og praktiske fag.

Til toppen