Tidligere eksamensoppgaver

Når du skal forberede deg til eksamen, kan det være nyttig å øve på tidligere gitte eksamensoppgaver.

Tidligere skriftlige eksamensoppgaver i studieforberedende fag, praksiskandidatfag og lærlingefag finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider om eksamen. Noen av disse oppgavene er passordbelagt. Trenger du passord, send e-post til eksamen@agderfk.no.

Tidligere skriftlige eksamensoppgaver i yrkesfag finner du på www.vigoiks.no 

Tidligere eksamensoppgaver er ikke tilgjengelig for muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener.