Elever - overordnede retningslinjer for praktisk eksamen

Gjelder for eksamen etter læreplaner i Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Praktisk eksamen skal ha 24 timers forberedelse, og eksaminasjonen kan vare inntil 5 timer per elev. Det er to ulike varianter av praktisk eksamen; praktisk eksamen i programfag i studieforberedende utdanningsprogram, og tverrfaglig eksamen i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Ved praktisk eksamen i programfag må det praktiske elementet forståes ut fra læreplanen i faget, og vil kunne variere fra fag til fag. Både muntlige og skriftlige elementer kan inngå som en del av eksamen. Tverrfaglig eksamen i yrkesfaglige utdanningsprogram skal ta utgangspunkt i kompetansemålene i programfagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen.

Overordnede retningslinjer for lokalt gitt eksamen er utarbeidet av Agder fylkeskommune i henhold til forskrift til opplæringsloven kapittel 3, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Retningslinjene gjelder for læreplaner i Kunnskapsløftet 2020 (LK20).  

De overordnede retningslinjene må sees i sammenheng med fagspesifikke retningslinjer for fag hvor dette foreligger. Fagspesifikke retningslinjer vil i noen fag gi tilleggsopplysninger om forberedelse, eksamensgjennomføring og/eller hjelpemidler.  

Fagspesifikke retningslinjer

Elever som skal ta eksamen etter gamle læreplaner, kan laste ned gjeldende retningslinjer her. (PDF, 269 kB)