Fagskoler i Agder

Det er i dag åtte fagskoler med tilbud om høyere yrkesfaglig utdanning i Agder.

Private fagskoler uten tilskudd:

De seks første fagskolene mottar driftstilskudd fra fylkeskommunen. Noroff og OSM Aviation Academy mottar ikke driftstilskudd og finansieres gjennom brukerbetaling. Du finner mer informasjon om hver enkelt av dem ved å klikke på fagskolen.