Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som tar alt fra et halvt til to år. Høyere yrkesfaglig utdanning blir gitt av fagskoler og er korte, yrkesrettede og praksisnære utdanninger på nivået over videregående opplæring.

Til toppen