For søkere til høyere yrkesfaglig utdannng

Høyere yrkesfaglig utdanning er yrkesrettede utdanninger som gir studiepoeng. Tilbudet gis av private og offentlige fagskoler. Utdanningene skal møte arbeidslivets behov for utdannet arbeidskraft innenfor yrkesfagene. 

Høyere yrkesfaglig utdanning er yrkesrettede utdanninger som gir studiepoeng. Utdanningene skal være praksisnære og dekke arbeidslivets behov for kompetanse. Utdanningene tar alt fra et halvt til to år. Noen utdanninger er heltidsstudier, mens andre er deltidsstudier. Utdanningene kan være stedsbasert eller og/ eller nettbasert. 

Du kan søke opptak på grunnlag av fullført fagbrev eller lang praksis uten fagbrev. Du kan søke opptak til alle offentlige fagskoler og noen private fagskoler gjennom samordna opptak.

Søknadsfrist er 15. april. For søknad direkte til andre private fagskoler, se den enkelte skoles nettside.

På utdanning.no finner du mer informasjon om den enkelte fagskole og deres studietilbud. Fagskolestudier gir rett til studielån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.