Melding om flytting til barnevernsinstitusjon

Skjemaer som benyttes ved innflytting til barnevernsinstitusjon i Agder og behov for opplæring:

Melding om plassering i barneverninstitusjoner (DOCX, 47 kB)

Samtykke til enkeltvedtak om spesialundervisning - barnevern (DOCX, 27 kB)

Digitalt samtykkeskjema for innhenting av informasjon om elever som skal begynne på SMI-skolen i Agder

Samarbeidsavtaler:

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene og Bufetat region Sør (PDF, 2 MB)