Følge opp lærling og lærekandidat

Når du har tegnet en lærekontrakt/opplæringskontrakt/fagbrev på jobb-kontrakt, har du et ansvar for å følge opp kandidaten i læretiden og frem til fag-, svenne- eller kompetanseprøve. 

Gi opplæring og veiledning

Lærlingen din skal få opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen. Lærekandidaten skal ha opplæring i kompetansemålene som er planlagt i en tilpasset plan. Du skal også lage en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen/lærekandidaten får nødvendig opplæring. 

Nasjonale læreplaner

Fag-/svenneprøven

Prøven består av fire deler som er planlegging, gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon av et praktisk arbeid. Lærlingen bør få anledning til å trene seg på de ulike delene av prøven gjennom læretiden. Det kan også være lurt å gjennomføre en minifagprøve eller delprøver i forkant av fag- eller svenneprøven.

Gjennomføre halvårsamtale

Alle lærlinger har rett til halvårsamtale sammen med faglig leder og/eller instruktør. Hvis bedriften er med i et opplæringskontor vil de ofte være med på samtalen.

Halvårsamtalen skal gi deg som instruktør eller faglig leder et grunnlag for å justere den videre opplæringen. Halvårsamtalen er viktig for at lærlingen din skal kunne utvikle seg videre.

Den interne opplæringsplanen brukes som utgangspunkt for samtalen, men det kan også være lurt å snakke om blant annet trivsel, fravær, arbeidsoppgaver og motivasjon.

Sende oppmelding til prøve

Oppmelding til prøve sendes elektronisk i Vigobedrift. Hvis det er behov for tilrettelegging, skal søknaden sendes i god tid før oppmeldingen. 
Du skal sende oppmelding til prøve senest to måneder før læretiden er ferdig, men gjerne tidligere. Oppmeldingen kan tidligst sendes åtte måneder før læretiden utløper.

Tilrettelegging på den praktiske prøven

Melding om endring i læreforholdet

Endring i læreforholdet i form av ny medlemsbedrift eller faglig leder, stillingsprosent på lærling og avbrudd meldes på dette skjemaet. Før du logger inn i skjemaet må du har klart fødselsnummer til kandidat og organisasjonsnummer til ny medlemsbedrift og fødselsnummer til ny faglig om det er aktuelt.

Melding om endring

Heve lærekontrakt

Dersom dere opplever vansker i læreforholdet er det viktig at dere tar kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring så tidlig som mulig. I de tilfellene der prosessen er kommet så langt at det er ønskelig å søke heving av lærekontrakt, bruker dere følgende skjema:

Søknad om heving av kontrakt (PDF, 145 kB)

Veiledning

Utdanningsdirektoratet har laget en veiledning som er til nytte underveis i læretiden.

Følge opp lærling i bedrift

Trenger du hjelp?

Du kan ta kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring hvis du trenger hjelp eller veiledning. Vi kan også besøke arbeidsplassen din eller delta i møter ved behov.
Husk at lærlingen eller lærekandidaten din har rett til å bruke PPT og oppfølgingstjenesten.

Kontakt Avdeling for fag- og yrkesopplæring