Mobbing og læringsmiljø

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Hvis du som lærling/lærekandidat blir mobbet eller trakassert, er det viktig at du sier fra. 

Du kan varsle om mobbing på ulike måter, muntlig eller skriftlig. 

  • Si ifra til bedriften/opplæringskontoret først. Enten til din faglig leder/instruktør, eller annen ansatt i bedriften/opplæringskontor. Bedriften/opplæringskontoret har plikt til å hjelpe deg.
  • Bruk den digitale mobbeknappen som går til avdelingsleder for fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune (pålogging via ID-porten).

Meld fra om mobbing

Om du ønsker hjelp kan du kontakte oppvekstombudet.

Kontakt oppvekstombudet