Lage og vurdere fag-, svenne- og kompetanseprøver

Prøvenemndene har ansvar for å lage og vurdere de praktiske prøvene. Hvordan går dere frem i planleggingen og gjennomføringen av dette arbeidet?

Hvem utgjør en prøvenemnd på den aktuelle prøven?

Koordinator i din prøvenemnd fordeler prøven til en leder og et medlem på den aktuelle prøven.

Planlegging

Stikkord før prøven starter er vurdering av egen habilitet, utforming av selve prøven i samarbeid med bedriften og gjennomgang av vurderingskriteriene. Vurderingskriteriene skal gjøres klart for kandidaten før oppstart av prøven.

Oppgave og vurderingsmal for fag-, svenne- og kompetanseprøver LK20 (DOCX, 62 kB)

Gjennomføring

Både leder og medlem skal alltid være til stede på oppstart og avslutning på prøven. I tillegg bør dere ha underveisvurdering. Det er ikke krav om at dere er begge på underveisvurderingen.

Vurdering

Dere skal vurdere kandidatens prestasjonen opp mot Vg3 læreplanen og grunnlaget for vurdering som dere har utarbeidet og gjort kjent for kandidaten før oppstart.

Når dere vurderer prøven er det viktig å være klar over at alle de fire delene skal vurderes:

  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Kandidatens egenvurdering
  • Kandidatens dokumentasjon

Disse fire delene går ofte i hverandre i løpet av en prøve.

Karakterskalaen skal brukes slik:

Bestått meget godt
Bestått
Ikke bestått

Ved ikke bestått skal prøvenemnda lage en tilleggsprotokoll som lastes opp i Vigobedrift for prøvenemnder.

Tilleggsprotokoll ved ikke bestått (PDF, 242 kB)

Utdanningsdirektoratet har laget en utfyllende informasjon om hvordan dere kan lage og vurdere fag- og svenneprøver.

Link til utdanningsdirektoratet