Godtgjøring av prøvenemndsarbeid

Alle som er med i prøvenemnda får dekket utlegg og tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med gjennomføring av prøven. Det betales også et fast honorar til prøveleder og prøvemedlem.

Etter forslag fra yrkesopplæringsnemnda oppnevner fylkeskommunen en eller flere
prøvenemnder for de fagene det er prøvekandidater i. (Opplæringslova, 1998 §4-8).

Reglement for perioden 2024-2027 (PDF, 262 kB)

Reglementet omfatter følgende typer godtgjørelser:

  • Godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt
  • Godtgjørelse for tap av fritid
  • Godtgjørelse for merarbeid som koordinator av prøvenemnder
  • Skyss, kost- og overnattingsgodtgjørelse
  • Møtegodtgjørelse
  • Gjennomføring av prøver i andre fylkeskommuner

I tillegg omfatter reglementet § 12-3 i opplæringsloven, som angir at yrkesopplæringsnemnda kan bruke prøvenemndene som rådgivende yrkesutvalg for hvert fag eller fagområde.

Reiseregning for prøvenemndsmedlemmer

Innlogging reiseregning PC

Erklæring trukket i lønn (DOC, 62 kB)

Faktura for bedrift (ikke trukket i lønn) (DOC, 65 kB)