Tilleggsopplysninger ved overganger

Hva er søknadsfristen?

Endre svaret
Tiltaksrapport

Tiltaksrapport for søkere med antatt behov for særskilt tilrettelegging i læretiden. Rapporten brukes både for å tilpasse opplæringen og oppfølgingen i bedrift og som grunnlag for å kunne søke ekstra støtte til frikjøp av personellressurs. Søknader fra bedrifter og opplæringskontorer behandles fortløpende i Tiltaksteamet på avdeling for Fag- og yrkesopplæring i samarbeid med PPT.

For skoler i Agder fylkeskommune er det lagt inn standardtekst i P360. Veiledning finner du på Agda ved å velge SharePoint og søke Formidling.

For private skoler: Kontakt avdeling for Fag- og yrkesopplæring for å få oversendt eget skjema.

Rapporten fylles ut og leveres innen 15. april.

Egne elever med tilretteleggingsbehov

Våre egne elever med dokumenterte tilretteleggingsbehov, trenger ikke å sende inn overgangsskjema på nytt.

Skal eleven bytte skole kan du som rådgiver skrive et internt notat med oppfølging til den nye skolen. Tittel: "Overgangsinformasjon - elevens navn", tilgangsgruppe: "Sensitiv - elev - inntak".

eller

Rådgiver hjelper eleven med å sende inn et Overgangsskjema til den nye skolen i Agder fylkeskommune.

Hvordan søker eleven?


Endre svaret
1. mars søkere med ønske om læreplass - tiltaksrapport

Tiltaksrapport for søkere med antatt behov for særskilt tilrettelegging i læretiden. Rapporten brukes både for å tilpasse opplæringen og oppfølgingen i bedrift og som grunnlag for å kunne søke ekstra støtte til frikjøp av personellressurs. Søknader fra bedrifter og opplæringskontorer behandles fortløpende i Tiltaksteamet på avdeling for Fag- og yrkesopplæring i samarbeid med PPT.

For skoler i Agder fylkeskommune er det lagt inn standardtekst i P360. Veiledning finner du på Agda ved å velge SharePoint og søke Formidling.

For private skoler: Kontakt avdeling for Fag- og yrkesopplæring for å få oversendt eget skjema.

Rapporten fylles ut og leveres innen 15. april.

Overgangsskjema fra eleven

For elever som ikke søker via en paragraf i Vigo må eleven samtykke til at dokumentasjon fra avgiverskolen kan oversendes Agder fylkeskommune. Derfor er det eleven selv som er avsender av dette skjema.

At eleven faktisk har søkt i Vigo er en forutsetning for å igangsette saksbehandling, det er satt som et krav at ligge inn Ref.nr fra Vigo i overgangsskjemaet.

Dere kan gjerne forberede eleven på at der må logges på via IDporten, innen møtet.

VIKTIG! Rådgiver kan ikke logge seg på og sende inn for eleven.

Gå til skjema

Skjemaet ferdigstilles i møtet mellom dere på skolen og elev/foresatte, og dere informerer elev/foresatte om hvilke dokumenter som oversendes, og med hvilket formål. Rådgivers kommentarer kan dere skrive inn i dokumentet dere opprettet i eget system og oversender Agder fylkeskommune. Alternativt kan dere ha det klar digitalt og laste opp som vedlegg. Når dere skal oversende dokumentasjonen eleven samtykker til, da anbefaler vi at dere oppretter et dokument i sak- og arkivsystemet som heter "Overgangsskjema - "1. ønske skole, utdanningsprogram" - elevens navn" og knytter til dokumentene som filreferanser.

Kontakt eget arkiv/dokumentsenter for hjelp.

Dette kan oversendes digitalt

Det er et krav at eleven har søkt Vigo når skjemaet innsendes. Fylket skal ikke ha tilleggsopplysninger om ikke eleven har søkt skoleplass, og det er i Vigo at eleven samtykker til at informasjon som dokumenterer behovet kan oversendes.

  • Eleven (helst) eller den ansatte på skolen som jobber med dette, må logge seg på via IDporten for tilgang til skjemaet.
  • Dere sender inn dette skjema i møte med elev (eventuelt foresatte) og opplyser om hva som oversendes og veien videre.
  • Når skjemaet er sendt inn oversender dere (grunnskolen) den dokumentasjon som underbygger paragrafen via SvarUT til Agder fylkeskommune (Friskoler som ikke har en løsning for dette kan velge å laste opp dokumenter i skjemaet).

Gå til skjema (krever innlogging)

Hvis eksterne skoler er i tvil om hvordan man oversender via SvarUT, ta kontakt med eget arkiv/Dokumentsenter. (Det opprettes et dokument med tittel "Vedlegg - tilleggsopplysninger - § - elevens navn" og relevante dokumenter knyttes til som filreferanser). 

1. mars søkere med behov for tilrettelegging


Endre svaret
Velg et av alternativene ovenfor

 

 

                                  Paragraf-guide

Til toppen