Ordensreglement

Bestemmelsene om ordensreglement finner du i opplæringsloven § 9 A-10. 

Ordensreglement (PDF, 250 kB) 

Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Agder fylkeskommune. Den enkelte skolen kan legge til egne tilleggsregler under § 9.

Skolen vil gå gjennom ordensreglementet ved skolestart og i reglementet finner du de viktigste bestemmelsene om dine rettighet og plikter som elev. Det er viktig at du gjør deg kjent med reglementet, og følger det.

Brudd på ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd. Alvorlige brudd kan føre til bortvisning. 

IKT-reglement

I ordensreglementet § 9 omtales IKT-reglementet som regulerer bruk og behandling av IKT-utstyr i skolen.

 

Til toppen