Fysisk skolemiljø

Et godt fysisk miljø er viktig for at du skal trives og ha det bra på skolen. Hvis det er noe ved skolemiljøet som gjør at du ikke har det bra, kan du varsle skolen om dette.

Gå til skjema

Klikk på knappen over, og fyll ut skjemaet. Du må ikke skrive personopplysninger eller sensitive opplysninger i skjemaet. Hvis det er nødvendig med slike opplysninger, kan du ta det muntlig med en lærer eller leder på skolen.

Når du klikker på Send, går skjemaet til skolen. Dersom varselet gjelder en teknisk feil eller mangel, sendes skjemaet videre til vaktmesteren. Er det andre feil, sendes skjemaet til den som er ansvarlig på skolen. Saken behandles så fort som mulig.

Hvis du har oppgitt e-postadressen din vil du få en tilbakemelding om hva som blir gjort. Skjemaet vil bli lagret i skolens vaktmestersystem eller arkivsystem.

Les mer om miljørettet helsevern her:

Helsedirektoratet: Miljø og helse

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern ved skole og barnehager

Til toppen