Rett til et trygt skolemiljø

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Hvis du selv blir mobbet eller trakassert, eller vet om andre som blir det, er det viktig at du sier fra. 

Du kan varsle om mobbing på ulike måter, muntlig eller skriftlig. 

  • Si ifra til skolen først, til en lærer eller en annen ansatt. De som jobber på skolen har plikt til å hjelpe deg
  • Kontakt oppvekstombudene, de kan hjelpe deg på vei
  • Bruk den digitale mobbeknappen som går til rektor/leder fagopplæring (pålogging via IDporten)

                                               Meld fra om mobbing

Har du sagt fra til skolen og ikke fått hjelp innen en uke, da kan du kontakte Fylkesmannen i Agder.

skolemiljø

Du finner mer informasjon om skolemiljøet her: 

                                        Informasjon til lærere og skoleledere                                                                            

Til toppen