Skolemiljø

Alle elever har rett til et miljø som fremmer helse, trivsel og læring (opplæringsloven § 9 A-2)

Meld fra om mobbing eller trakassering

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Hvis du selv blir mobbet eller trakassert, eller vet om andre som blir det, er det viktig at du sier fra til en ansatt på skolen. Agder fylkeskommune arbeider med å få en mobbeknapp på nettsiden vår, der elever og lærlinger på en enkel måte kan melde fra om mobbing. Mobbeknappen vil være på plass når skolen begynner høsten 2020.

Alle må bidra til et godt skolemiljø

Både elever og ansatte må gjøre det de kan for at alle skal trives, lære og ha det bra på skolen. De som jobber på skolen har plikt til å bidra til at alle elevene har det trygt og godt, både i klasserom og verksted, og i friminuttene. Det betyr at hvis en ansatt på skolen vet eller tror at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han gripe inn og, hvis det er mulig, stoppe mobbingen/plagingen. Rektor skal alltid varsles.

Når rektor er varslet, skal ledelsen på skolen undersøke hva som har skjedd. Deretter skal de lage en aktivitetsplan som beskriver hva som må gjøres for at eleven skal få det trygt og godt på skolen. Eleven har rett til å være med på å lage aktivitetsplanen.

Du finner mer informasjon om skolemiljøet her: 

                                        Informasjon til lærere og skoleledere                                                                            

Til toppen