Rusforebyggende arbeid

Systematisk rusforebyggende arbeid i videregående opplæring skal bidra til inkluderende og helsefremmende opplæringsarenaer og forebygge uønskede og skadelige konsekvenser av ungdoms rusbruk. 

Med rusforebyggende arbeid menes forskjellige tiltak som skal forhindre bruk av rusmidler på en måte som er belastende for personen og samfunnet

Med rusmidler menes alkohol, narkotika, doping og ikke foreskrevne legemidler

Prinsipper for forebyggende arbeid:

  • Alle opplæringsarenaer skal være rusfrie
  • Alle opplæringsarenaer skal oppleves som trygge
  • Alle ungdommer skal bli møtt med vennlighet og forståelse
  • All kommunikasjon skal søke å bygge relasjon og tillit
  • Alle ansatte skal kjenne til skolens rutiner

 

 

Her er retningslinjene for rusforebyggende arbeid i Agder fylkeskommune:
Rusforebyggende arbeid i Agder fk, retningslinjer og rutiner